မဂ္လာပါ ပရိတ္သတ္ ႀကီးေရပိုက္ဆံမ်က္ႏွာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရး လုပ္ေနတဲ့အႏုပညာရွင္ ေတြကို ခန္႔စည္သူ ေျပာၿပီ႐ုပ္ရွင္ဥကၠဌႀကီးေဟာင္း ခန႔္စည္သူ က အားလုံးသိေအာင္ ေျပာၿပီ။ရန္ကုန္ ဇြန္ (၆) ရက္ နို င္ငံေတာ္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္ စီလက္ ထက္ ပထမ ဆုံး အႀကိမ္႐ုပ္႐ုင္ အစည္း အ႐ုံး ဥကၠ ဌ အျဖစ္တာဝန္ ေပးျခင္းခံ လိုက္ ရ သည့္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခန႔္စည္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍အႏုပညာ အတိုင္း

အဝန္း အခ်ိဳ႕နဲ႔၎အား အားေပးေနသည့္ပရိတ္သတ္အခ်ိဳ႕တို႔အၾကားလူမႈ ကြန္ရက္စာ မ်က္နာမ်ားေပၚတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ လ်က္ ရွိ သည္ ကို သိၿပီး ျဖစ္မွာပါထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ဥကၠဌေဟာင္းကိုခန႔္စည္သူ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေကာက္ႏုတ္ တင္ၿပ လိုက္ ရပါသည္ ခု ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ ကို ေဝဖန္ ေနၾက မယ္ဆို တာကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳ တြက္ ၿပီးထားပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလာ

က အတိုင္း အဝန္းေတြ ကေရာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ တဲ့ ပရိတ္သတ္ ေတြ ကေရာေပါ့ဗ်ာကၽြန္ေတာ္ ေျပာ မ ယ့္ တာဝန္ ဆိုတာ ယူခ်င္မွလည္း ရ ခ်င္ မွ ရ တာ ရ ခ်င္ ေသာ္ လည္း ေပးခ်င္မွ ေပးတာမ်ိဳးေလ ဗ်ာဆိုေတာ့ ဘယ္ လိုပဲ ေျပာ ၾက ပါ ေစ ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ္ ကၽြမ္းတဲ့ အႏုပညာ ကၽြန္ေတာ္က်င္လည္ ေနတဲ့ ေလာက ထဲ က ထဲမွာ ဆက္ရွိေနမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ျပခ်င္တယ္ ကၽြန္ေတာ္လည္းဗ်ာ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ပဲ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္မကၽြမ္းက်င္တဲ့ နို င္ငံေရး ေလာကထဲ ဝင္ဖို႔ဆိုတာ သိပ္ ကိုခ က္ခဲ လြန္းပါ တယ္သူငယ္စဥ္ က တည္းက အသက္ ေမြးဝမ္းျပဳခဲ့သလိုကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏုပညာရွင္ ေတြက လည္း ငယ္စဥ္ကတည္းက

အႏုပညာပိုးေတြ ပါ လာ လို႔ အထိုက္ အေလ်ာက္ ေအာင္ ျမင္ ေနၾကတာပဲေလဗ်ာဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အႏုပညာ လုပ္ငန္းကို ဆက္လုပ္သြားမယ္ အႏုပညာရွင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြေမြးထုတ္သြားမယ္CDMနဲ႔ပတ္သက္လို႔လုပ္တာနဲ႔မလုပ္တာဘာကြာသြားလဲဆိုေတာ့အိပ္ရတာနဲ႔အိပ္ယာပုံစံအိပ္ေပ်ာ္တာနဲ႔အိပ္ မေပ်ာ္ တာ ကြာ သြားတာ ေပါ့ဗ်ာ(ရယ္လ်က္)တစ္ခု ရွိ တယ္ ဗ်

အႏုပညာရွင္ သမားေတြရဲ့အားနည္းခ်က္ ကေငြရမဲ့ လမ္းေၾကာင္းဆို အရမ္းလိုက္တယ္တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ ေလာက္ လမ္းေပၚ ထြက္ ဒါေလးလုပ္ေပးပါ လို႔ေျပာလိုက္တာနဲကၽြန္ေတာ္တို႔ဇာတ္ေကာင္းေပါင္းဘယ္ေလာက္ရိုက္မွရတယ္ဆိုတဲ့ေငြအေမာက္ကိုသူတို႔ေကာင္းေကာင္းသိတလိုအျခားတစ္ဘက္မွာရွိတဲ့ အႏုပညာ ရွင္ အခ်င္းခ်င္း လည္းသိတယ္ခုနိုင္ငံေတာ္လူႀကီးေတြပိုသိမွာေပါ့ဆိုၿပီးအင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေျပာထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ကိုခန႔္စည္သူရဲ့Videoမွတ္တမ္းေလး.ဆင္ဆာမေပးပါသျဖင့္နားလည္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ေျပာသြားတာေလးသေဘာက်လို႔ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလိုက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ အခုလိုဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈ႔ေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ျခင္းစီတိုင္းက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ေန႔ရက္ မ်ားပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္

zawgyi

မဂ္လာပါ ပရိတ္သတ္ ႀကီးေရပိုက္ဆံမ်က္ႏွာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရး လုပ္ေနတဲ့အႏုပညာရွင္ ေတြကို ခန႔္စည္သူ ေျပာၿပီ႐ုပ္ရွင္ဥကၠဌႀကီးေဟာင္း ခန႔္စည္သူ က အားလုံးသိေအာင္ ေျပာၿပီ ရန္ကုန္ ဇြန္ (၆) ရက္ နို င္ငံေတာ္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္ စီလက္ ထက္ ပထမ ဆုံး အႀကိမ္႐ုပ္႐ုင္ အစည္း အ႐ုံး ဥကၠ ဌ အျဖစ္တာဝန္ ေပးျခင္းခံ လိုက္ ရ သည့္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခန႔္စည္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍အႏုပညာ အတိုင္း

အဝန္း အခ်ိဳ႕နဲ႔၎အား အားေပးေနသည့္ပရိတ္သတ္အခ်ိဳ႕တို႔အၾကားလူမႈ ကြန္ရက္စာ မ်က္နာမ်ားေပၚတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ လ်က္ ရွိ သည္ ကို သိၿပီး ျဖစ္မွာပါထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ဥကၠဌေဟာင္းကိုခန႔္စည္သူ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေကာက္ႏုတ္ တင္ၿပ လိုက္ ရပါသည္ ခု ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ ကို ေဝဖန္ ေနၾက မယ္ဆို တာကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳ တြက္ ၿပီးထားပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလာ

က အတိုင္း အဝန္းေတြ ကေရာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ တဲ့ ပရိတ္သတ္ ေတြ ကေရာေပါ့ဗ်ာကၽြန္ေတာ္ ေျပာ မ ယ့္ တာဝန္ ဆိုတာ ယူခ်င္မွလည္း ရ ခ်င္ မွ ရ တာ ရ ခ်င္ ေသာ္ လည္း ေပးခ်င္မွ ေပးတာမ်ိဳးေလ ဗ်ာဆိုေတာ့ ဘယ္ လိုပဲ ေျပာ ၾက ပါ ေစ ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ္ ကၽြမ္းတဲ့ အႏုပညာ ကၽြန္ေတာ္က်င္လည္ ေနတဲ့ ေလာက ထဲ က ထဲမွာ ဆက္ရွိေနမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ျပခ်င္တယ္ ကၽြန္ေတာ္လည္းဗ်ာ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ပဲ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္မကၽြမ္းက်င္တဲ့ နို င္ငံေရး ေလာကထဲ ဝင္ဖို႔ဆိုတာ သိပ္ ကိုခ က္ခဲ လြန္းပါ တယ္သူငယ္စဥ္ က တည္းက အသက္ ေမြးဝမ္းျပဳခဲ့သလိုကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏုပညာရွင္ ေတြက လည္း ငယ္စဥ္ကတည္းက

အႏုပညာပိုးေတြ ပါ လာ လို႔ အထိုက္ အေလ်ာက္ ေအာင္ ျမင္ ေနၾကတာပဲေလဗ်ာဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အႏုပညာ လုပ္ငန္းကို ဆက္လုပ္သြားမယ္ အႏုပညာရွင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ ေမြး ထုတ္သြားမယ္CDMနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လုပ္တာနဲ႔မလုပ္တာ ဘာကြာသြား လဲဆိုေတာ့အိပ္ရတာနဲ႔အိပ္ယာပုံစံအိပ္ေပ်ာ္တာနဲ႔အိပ္ မေပ်ာ္ တာ ကြာ သြားတာ ေပါ့ဗ်ာ(ရယ္လ်က္)တစ္ခု ရွိ တယ္ ဗ်

အႏုပညာရွင္ သမားေတြရဲ့အားနည္းခ်က္ ကေငြရမဲ့ လမ္းေၾကာင္းဆို အရမ္းလိုက္တယ္တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ ေလာက္ လမ္းေပၚ ထြက္ ဒါေလးလုပ္ေပးပါ လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇာတ္ေကာင္းေပါင္းဘယ္ ေလာက္ရိုက္မွ ရ တယ္ ဆို တဲ့ ေငြအေမာက္ ကိုသူတို႔ေကာင္းေကာင္းသိတလိုအျခားတစ္ဘက္မွာရွိတဲ့ အႏုပညာ ရွင္ အခ်င္းခ်င္း လည္း သိ တယ္ခု နိုင္ငံေတာ္ လူႀကီးေတြ ပိုသိမွာ ေပါ့ဆိုၿပီး အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေျပာထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ကိုခန႔္စည္သူရဲ့ Video မွတ္တမ္းေလး. ဆင္ဆာ မေပးပါ သျဖင့္ နားလည္ ေပးေစ ခ်င္ ပါ တယ္။ေျပာသြားတာေလး သေဘာက်လို႔ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလိုက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။အခုလိုဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈ႔ေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ျခင္းစီတိုင္းက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ေန႔ရက္ မ်ားပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *