စိုင္းဘုန္းမင္းသန႔္ကေတာ့တိုင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူေတြအတြက္အသက္ေပးသြားခဲ့ရၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္စိုင္းဘုန္းမင္းသန္႔ေရငါ့မွာေျဖသိမ့္

စရာကိုမရွိဘူးေရွ႕တန္းမသြားပါနဲ႔ဦးေရာက္တာမၾကာေသးဘူးဆိုတာကိုတအားတက္ႂကြတာအရမ္းသြားခ်င္တာဂ်န္ပါလိုကခဲ့ဆိုၿပီး မရရေအာင္ေခၚသြားတာငါတို႔ႏွစ္ေယာက္မွ ကံဆိုးလိုက္တာဟာ

ငါ့မ်က္စိေရွ႕တင္နင္က်သြားတာကိုျမင္ခဲ့ရၿပီးငါ့တစ္ေယာက္ထဲတစ္ညနဲ႔တစ္မနက္လုံးေတာႀကီးမ်က္မဲထဲကေနနာရီေပါင္း

မ်ားစြာလမ္းေလၽွာက္လာခဲ့ရေပမယ့္နင္ျပန္မပါေတာ့ငါဘယ္ေလာက္ေတာင္ေသြးပ်က္ၿပီးေၾကကြဲေနရမလဲဆိုတာနင္ျမင္ေနမယ္မလား

ငါ့ကိုဘာလို႔ထားခဲ့ရတာလဲဟာအေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားၿပီးမကယ္ေပးလိုက္နိုင္တဲ့ငါ့ကိုယ္ငါလဲတစ္သက္လုံးအျပစ္တင္ေနမွာ

နင္သိလားစသိကတည္းကထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္ထိငါ့ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္စိုင္းရယ္”စိုင္းဘန္းမင္းသန္႔ရဲ့ ေကာင္မေလးတင္ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

စိုင္းဘုန္းမင္းသန႔္ကေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ယမန္ေန႔က အသက္ေပးသြားခဲ့ရၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္ Hlaing_Pwint_Phyu

Zawgyi

စိုင္းဘုန္းမင္းသန႔္ကေတာ့တိုင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူေတြအတြက္အသက္ေပးသြားခဲ့ရၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္စိုင္းဘုန္းမင္းသန္႔ေရငါ့မွာေျဖသိမ့္စရာကိုမရွိဘူးေရွ႕တန္းမသြားပါနဲ႔ဦးေရာက္တာမၾကာေသးဘူးဆိုတာကိုတအားတက္ႂကြတာအရမ္းသြားခ်င္တာဂ်န္ပါလိုက္ခဲ့ဆိုၿပီးမရရေအာင္ေခၚသြားတာငါတို႔ႏွစ္ေယာက္မွ ကံဆိုးလိုက္တာဟာ

ငါ့မ်က္စိေရွ႕တင္နင္က်သြားတာကိုျမင္ခဲ့ရၿပီးငါ့တစ္ေယာက္ထဲတစ္ညနဲ႔တစ္မနက္လုံးေတာႀကီးမ်က္မဲထဲကေနနာရီေပါင္းမ်ားစြာလမ္းေလၽွာက္လာခဲ့ရေပမယ့္နင္ျပန္မပါေတာ့ငါဘယ္ေလာက္ေတာင္ေသြးပ်က္ၿပီးေၾကကြဲေနရမလဲဆိုတာနင္ျမင္ေနမယ္မလား

ငါ့ကိုဘာလို႔ထားခဲ့ရတာလဲဟာအေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားၿပီးမကယ္ေပးလိုက္နိုင္တဲ့ငါ့ကိုယ္ငါလဲတစ္သက္လုံးအျပစ္တင္ေနမွာနင္သိလားစသိကတည္းကထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္ထိငါ့ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ စိုင္းရယ္” စိုင္းဘုန္းမင္းသန္႔ရဲ့ ေကာင္မေလးတင္ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္

စိုင္းဘုန္းမင္းသန႔္ကေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ယမန္ေန႔က အသက္ေပးသြားခဲ့ရၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္ Hlaing_Pwint_Phyu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *