မန္မာနိုင္ငံရဲ႕နိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြေၾကာင့္လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာအာဏာရွင္ကိုတ.ြန္းလွ.န္နိုင္ဖို႔အတြက္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ တိုင္းရင္းသားလ .က္န.က္ကိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စ.စ္သင္တန္းေတြတက္ေရာက္ကာ အသ.က္စ.ြန႔္ႀကိဳးစား တ.ိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း တ.ိုက္ပြဲေတြ

ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနၿပီးလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာPDFလူငယ္ေတြအေနနဲ႔အခ.က္အခ.ဲ​ေတြမ်ားစြာကိုအားတင္းရင္ဆိုင္ကာစ.စ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတာပါ။ PDF ရဲေဘာ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ေတာထဲေတာင္ထဲေတြမွာ ခ.က္ခ.က္ခဲခဲစ.စ္ပညာသင္ယူေနၾကရၿပီး

လိုအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားအျပားရွိတာေၾကာင့္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္းတတ္နိုင္သေ႐ြ႕ကူညီလႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။PDFရဲေဘာ္ေတြအေနနဲ႔လည္းျပည္သူေတြေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ရိကၡာေတြနဲ႔ေလာက္ငွေအာင္စားေသာက္ၾကၿပီးအေ.ရးေ.တာ္ပုံႀကီး​ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္

ႀကိဳးစားေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ထိုင္းေရာက္ျမန္မာေတြကလည္းPDFရဲေဘာ္ေတြအတြက္တတ္နိုင္သေ႐ြ႕ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနၾကတာကိုေတြ႕ရၿပီးတစ္ခ်ိဳ႕ေတြမွာလည္းလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမထိလာကာစ.စ္ပညာသင္ယူေနၾကတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။အခုအခါမွာဆိုရင္လည္း

ထိုင္းေရာက္ျမန္မာေတြေပးပို႔လႉဒါန္းၾကတဲ့ ရိကၡာအစားအေသာက္ေတြ ရဲေဘာ္ေတြ‌ဆီေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ေ တြအေန နဲ႕လည္း ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

​ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္

[Zawgyi]

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ နိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြေၾကာင့္လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အာဏာရွင္ကိုတ.ြန္းလွ.န္နိုင္ဖို႔အတြက္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ တိုင္းရင္းသားလ .က္န.က္ကိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စ.စ္သင္တန္းေတြတက္ေရာက္ကာ အသ.က္စ.ြန႔္ႀကိဳးစား တ.ိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း တ.ိုက္ပြဲေတြ

ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ PDFလူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အခ.က္အခ.ဲ​ေတြမ်ားစြာကို အားတင္းရင္ဆိုင္ကာ စ.စ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတာပါ။ PDF ရဲေဘာ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ေတာထဲေတာင္ထဲေတြမွာ ခ.က္ခ.က္ခဲခဲစ.စ္ပညာသင္ယူေနၾကရၿပီး

လိုအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားအျပားရွိတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း တတ္နိုင္သေ႐ြ႕ကူညီလႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ PDFရဲေဘာ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူေတြေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ရိကၡာေတြနဲ႔ ေလာက္ငွေအာင္စားေသာက္ၾကၿပီး အေ.ရးေ.တာ္ပုံႀကီး​ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္

ႀကိဳးစားေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာေတြကလည္း PDF ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ တတ္နိုင္သေ႐ြ႕ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနၾကတာကိုေတြ႕ရၿပီး တစ္ခ်ိဳ ႕ေတြမွာလည္း လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမထိလာကာ စ.စ္ပညာသင္ယူေနၾကတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ အခုအခါမွာဆိုရင္လည္း

ထိုင္းေရာက္ျမန္မာေတြေပးပို႔လႉဒါန္းၾကတဲ့ ရိကၡာအစားအေသာက္ေတြ ရဲေဘာ္ေတြ‌ဆီေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ေ တြအေန နဲ႕လည္း ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

​ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published.