စစ္ေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေယာင္ေဆာင္ ေပ်ာက္ က်ား အဖြဲ႕မ်ား ၊ UG မ်ား ရွိေနၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို လိုက္ လံ ခ်ိတ္ဆက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိလာ၊ လူထု ထိခိုက္ေစ ေသာ ဗုံးခြဲမႈ မ်ားကို စစ္တပ္၏ အေယာင္ေဆာင္ အဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ေဆာင္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀

ရန္ကုန္တြင္ စစ္ေကာင္စီက အေယာင္ေဆာင္ ေပ်ာက္က်ားအဖြဲ႕မ်ား၊ UG ေျမ ေအာက္ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအျဖစ္ အသြင္ယူဖြဲ႕စည္းၿပီး ၿမိဳ႕ျပ ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ရဲေဘာ္မ်ားကို အယုံသြင္း လိုက္လံ ခ်ိတ္ဆက္ ဖမ္းဆီးမႈ မ်ား ရွိလာေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပေပ်ာက္က်ားအဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ထံမွ သိရွိရသည္။

စစ္ေကာင္စီက ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းရန္အတြက္ ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ ရာ တန္ျပန္ ေတာ္လွန္ေရး အ ေယာင္ ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ မ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္း၍ ဟန္မပ်က္ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားခိုင္းၿပီး သတင္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊

ယမ္းအားေလွ်ာ့ခ် ထားသည့္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဗုံးအေပ်ာ့စားမ်ား၊ လက္လုပ္မိုင္း အေပ်ာ့ စား မ်ားကို ထုတ္ေပးကာ ေထာက္ပို႔မ်ားအျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ျခင္း၊ စစ္မွန္ ေသာ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ေပ်ာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားကို အယုံသြင္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ဆိုသလို လုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စစ္ေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေယာင္ေဆာင္ ေတာ္လွန္ေရး ေပ်ာက္ က်ားတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္၍ ဟန္မပ်က္ လႈပ္ရွားကာ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္၊ ျပည္သူလူထုကို အထင္ အျမင္လြဲေစၿပီး ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကို သိကၡာက်ေစႏိုင္ေသာ လူထုအတြင္း တိုက္ ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ၊ စစ္တပ္ကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစသည့္ မစ္ရွင္ အတုမ်ား ဖန္တီးၿပီး သတင္းမီဒီယာအာ႐ုံစိုက္မႈ ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ၾကသည္ဟု ၿမိဳ႕ျပေပ်ာက္က်ားအဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။

ယခု လတ္တေလာ ရန္ကုန္တြင္ အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲေရး လုပ္ေဆာင္ ေန သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရရွိႏိုင္ေရး စစ္တပ္က အသြင္ယူ ေဆာင္႐ြက္ ထားမႈ တင္ျပျခင္း ဆိုေသာ အသံဖိုင္ႏွင့္ စာ႐ြက္ဖိုင္မ်ား လူမႈကြန္ရက္မွ တစ္ ဆင့္ ျပန႔္ႏွံ႔လာေနၿပီး ယင္းအသံဖိုင္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ား အနက္မွ စစ္တပ္ဘက္က အသြင္ယူထားသည္ဆိုေသာ နာမည္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူတခ်ိဳ႕မွာ ျပင္ပတြင္ အမွန္တကယ္ လႈပ္ရွားေနေသာ နာမည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

” လူမႈကြန္ရက္မွာ ျပန႔္ေနတဲ့ ဟာက ၈၈ ကပုံစံမ်ိဳးေတြပဲ။ ေထာက္လွမ္းေရး ေတြ ေက်ာင္းသားထဲပါေနတယ္ဆိုၿပီး လုပ္တဲ့ပုံစံနဲ႔တစ္ထပ္တည္း။ အခုက စစ္တပ္က သူတို႔ လုံးဝမႏိုင္ႏိုင္ေတာ့တာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္သိေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ သတင္း အမွန္နဲ႔အမွားေရာသမေမႊၿပီး လုပ္ႀကံေတာ့မွာေတာ့အမွန္ပဲ။ အခ်င္း ခ်င္း ေတြ ျပန္သတ္လာေအာင္၊

မယုံ သကၤာျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ တာျဖစ္ ႏိုင္သလို တကယ့္ကို ၈၈ကအကြက္ေတြ မဟုတ္ဘူးလို႔ လည္းေျပာ မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၈၈ မွမဟုတ္ေတာ့ အေျဖမွန္က အေႏွးနဲ႔အျမန္ေပၚမွာပါ။ ေနာက္ တစ္ခုက စစ္တပ္ကိုယ္တိုင္က UG အသြင္ ယူၿပီး ျပည္သူေတြၾကားမွာ အၾကမ္း ဖက္ ေဖာက္ခြဲ သတ္ျဖတ္တယ္ဆိုတဲ့သက္ေသ တစ္ခုလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လူမႈကြန္ရက္တြင္ ျပန႔္ေနေသာ အသံဖိုင္တြင္ အမွတ္ ၁ တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲေရး လုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီး ရရွိႏိုင္ေရး အသြင္ယူေဆာင္႐ြက္ထားမႈ အေျခ အေန တင္ျပျခင္းဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ားဟု ေျပာဆိုထားသည္။

စစ္တပ္ဘက္မွ အေယာင္ေဆာင္ UG မ်ားႏွင့္ UG အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အသြင္ယူ ထားသည့္ အမည္မ်ားတြင္ ဗိုလ္ႀကီး မ်ိဳးသီဟ ၊ တပ္ၾကပ္ ႀကီး မ်ိဳးမင္းသန႔္ ၊ ဗိုလ္ႀကီး စံဗိုလ္လင္းေအာင္၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး မင္းစည္သူမိုး၊တပ္သား ထြန္း ထြန္း ဝင္း၊ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ခိုင္ၿဖိဳး၊ ဗိုလ္ႀကီး ထက္စိုးဦး၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး ျမင့္ေအာင္၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး ဉာဏ္လင္းဟိန္း၊ တပ္သား ေက်ာ္စြာဝင္းတို႔ ပါဝင္သည္ဟု သိရွိရေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ထို႔ျပင္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ရဲေဘာ္မ်ားကို စစ္တပ္က ျပန္လည္ ၿခိမ္းေျခာက္ စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္း၍ အသြင္ယူလႈပ္ရွားခိုင္းမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဆိုထားၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

“UG အေယာင္ေဆာင္အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕၊ ၈ ဖြဲ႕ေလာက္ရွိမယ္။ နာမည္ေတြလည္း သိ ထား ပါတယ္။ သူတို႔ေတြက အတြင္းစည္းထဲအထိ လိုက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ ေနၾက တာ။ မစ္ရွင္အတုေတြ အဲဒီအေယာင္ေဆာင္ေတြက လုပ္တယ္။ ျပည္သူလူထု ေသဆုံး ထိခိုက္မႈ ရွိတဲ့ ဗုံးခြဲမႈေတြကို သူတို႔ လုပ္တယ္။ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကို ပုံဖ်က္ဖို႔နဲ႔ စစ္စစ္မွန္မွန္ ေတာ္လွန္ေရး ကြန္ရက္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အဓိက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေထာက္ပို႔ အရင္းအျမစ္ေတြကို ဖမ္းဖို႔ လႈပ္ရွားေနၾကတာ” ဟု ၿမိဳ႕ျပ ေပ်ာက္က်ားေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘတ္စ္ကားဂိတ္ ဗုံးခြဲျခင္း၊ ရန္ကုန္-ပန္းဆိုး တန္း ဒလသေဘၤာ ဗုံးခြဲျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူလူထုကို ပစ္မွတ္ထားေသာ ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ လုံး၀ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ စစ္တပ္က အေယာင္ေဆာင္ အသြင္ယူထားေသာ UG အဖြဲ႕မ်ား ရွိသည္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း၊

အေယာင္ ေဆာင္ UG အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္သူကို ထိခိုက္ေစသည့္ ဗုံးခြဲျခင္း၊ PDF ႏွင့္ ေႏြဦး ေတာ္ လွန္ေရးကို ျပည္သူလူထုက အထင္အျမင္လြဲေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပေပ်ာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕က သုံးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

” စစ္ေခြးက ေတာ္လွန္ေရးကို သူတို႔ ဘယ္လိုမွ မႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ သိေတာ့ စည္းလုံးမႈ ၿဖိဳခြဲေရး လမ္းစဥ္ကိုပဲ သူတို႔ လုပ္ေနၿပီ။ ကိုယ့္ထဲကလူေတြ သူ႔လူ အျဖစ္ စည္း႐ုံးၿပီး ၿဖိဳခြဲမယ္။ အသြင္ယူၿပီး ဖမ္းဆီးၿဖိဳခြဲမယ္။ အလႉရွင္ အေယာင္ ေဆာင္ၿပီး သတင္းႏႈိက္ ၿဖိဳခြဲမယ္။ အဖြဲ႕အတုေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရးပုံရိပ္က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ၿပီး ၿဖိဳခြဲမယ္။

ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး လႈိင္းဂယက္ႀကီးကို ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ၿဖိဳခြဲၿပီး ခ်ိနဲ႔ အားနည္းေအာင္ လုပ္မယ္။ ဒါက သူတို႔ ဗ်ဴဟာပဲ။ သိပ္မၾကာခင္က ျပည္ပေရာက္ နာမည္ႀကီး ေထာက္ပို႔ တစ္ဦးက ဒလန္ပုံစံ ျဖစ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရင္ ဒါက စစ္တပ္ရဲ႕ ၿဖိဳခြဲေရး လမ္းစဥ္ဆိုတာ ျမင္ရတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ျပေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ အေရးႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ အဆုံးသတ္ေရး စံျပ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္လာေနၿပီး NUG ၊ PDF တို႔အေပၚလည္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိလာ ေနေၾကာင္း၊

စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ပုံရိပ္ေကာင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ NUG ႏွင့္ PDF အၾကမ္း ဖက္ အဖြဲ႕မ်ား အျဖစ္ ပုံေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေသေၾကေစႏိုင္ေသာ ေဖာက္ခြဲ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ား စစ္တပ္ဘက္က အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ကာ NUG ၊ PDF ႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကို အျပစ္ပုံခ်မႈမ်ား ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ လာႏိုင္ ေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

ဓာတ္ပုံ- တာေမြတြင္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ဗုံးေတြ႕ရွိရသျဖင့္ စစ္တပ္က လမ္းပိတ္ ေဖာက္ခြဲေနစဥ္။

==========

စစ်ကောင်စီက ဖွဲ့စည်းထားသော အယောင်ဆောင် ပျောက် ကျား အဖွဲ့များ ၊ UG များ ရှိနေပြီး တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကို လိုက် လံ ချိတ်ဆက် ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိလာ၊ လူထု ထိခိုက်စေ သော ဗုံးခွဲမှု များကို စစ်တပ်၏ အယောင်ဆောင် အဖွဲ့များက လုပ်ဆောင်

ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀

ရန်ကုန်တွင် စစ်ကောင်စီက အယောင်ဆောင် ပျောက်ကျားအဖွဲ့များ၊ UG မြေ အောက် တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားသူများအဖြစ် အသွင်ယူဖွဲ့စည်းပြီး မြို့ပြ တော် လှန်ရေး အဖွဲ့များ နှင့်ရဲဘော်များကို အယုံသွင်း လိုက်လံ ချိတ်ဆက် ဖမ်းဆီးမှု များ ရှိလာနေကြောင်း မြို့ပြပျောက်ကျားအဖွဲ့တချို့ထံမှ သိရှိရသည်။

စစ်ကောင်စီက နွေဦးတော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ဖြိုခွင်းရန်အတွက် ပုံစံ အမျိုးမျိုး၊ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် လုပ် ဆောင် ရာ တန်ပြန် တော်လှန်ရေး အ ယောင် ဆောင်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ဖမ်းဆီးရမိသော တော်လှန်ရေးရဲဘော် များကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ခြိမ်းခြောက် စည်းရုံး သိမ်းသွင်း၍ ဟန်မပျက် ဆက်လက် လှုပ်ရှားခိုင်းပြီး သတင်းများ စုဆောင်းခြင်း၊

ယမ်းအားလျှော့ချ ထားသည့် အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်သည့် ဗုံးအပျော့စားများ၊ လက်လုပ်မိုင်း အပျော့ စား များကို ထုတ်ပေးကာ ထောက်ပို့များအဖြစ် အယောင်ဆောင်ခြင်း၊ စစ်မှန် သော နွေဦးတော်လှန်ရေး ပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့များ၊ ရဲဘော်များကို အယုံသွင်း ချိတ်ဆက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကာ ဖမ်းဆီးမှုများ တောက်လျှောက်ဆိုသလို လုပ်ဆောင်လာကြောင်း သိရှိရသည်။

စစ်ကောင်စီက ဖွဲ့စည်းထားသော အယောင်ဆောင် တော်လှန်ရေး ပျောက် ကျားတပ်ဖွဲ့များက နွေဦးတော်လှန်ရေး အဖွဲ့များကို ချိတ်ဆက်၍ ဟန်မပျက် လှုပ်ရှားကာ အဓိက ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးရန်၊ ပြည်သူလူထုကို အထင် အမြင်လွဲစေပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးကို သိက္ခာကျစေနိုင်သော လူထုအတွင်း တိုက် ခိုက်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် ၊ စစ်တပ်ကို ထိခိုက်မှု မရှိစေသည့် မစ်ရှင် အတုများ ဖန်တီးပြီး သတင်းမီဒီယာအာရုံစိုက်မှု ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင် ကြသည်ဟု မြို့ပြပျောက်ကျားအဖွဲ့တချို့ကပြောသည်။

ယခု လတ်တလော ရန်ကုန်တွင် အကြမ်းဖက် ဖောက်ခွဲရေး လုပ်ဆောင် နေ သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖမ်းဆီးရရှိနိုင်ရေး စစ်တပ်က အသွင်ယူ ဆောင်ရွက် ထားမှု တင်ပြခြင်း ဆိုသော အသံဖိုင်နှင့် စာရွက်ဖိုင်များ လူမှုကွန်ရက်မှ တစ် ဆင့် ပြန့်နှံ့လာနေပြီး ယင်းအသံဖိုင်တွင် ပါဝင်သော အချက်အလက် များ အနက်မှ စစ်တပ်ဘက်က အသွင်ယူထားသည်ဆိုသော နာမည်တချို့နှင့် လူတချို့မှာ ပြင်ပတွင် အမှန်တကယ် လှုပ်ရှားနေသော နာမည်များဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။

” လူမှုကွန်ရက်မှာ ပြန့်နေတဲ့ ဟာက ၈၈ ကပုံစံမျိုးတွေပဲ။ ထောက်လှမ်းရေး တွေ ကျောင်းသားထဲပါနေတယ်ဆိုပြီး လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ထပ်တည်း။ အခုက စစ်တပ်က သူတို့ လုံးဝမနိုင်နိုင်တော့တာ သူတို့ကိုယ်တိုင်သိနေပြီ။ အဲဒီတော့ သတင်း အမှန်နဲ့အမှားရောသမမွှေပြီး လုပ်ကြံတော့မှာတော့အမှန်ပဲ။ အချင်း ချင်း တွေ ပြန်သတ်လာအောင်၊

မယုံ သင်္ကာဖြစ်လာအောင် လုပ် တာဖြစ် နိုင်သလို တကယ့်ကို ၈၈ကအကွက်တွေ မဟုတ်ဘူးလို့ လည်းပြော မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ၈၈ မှမဟုတ်တော့ အဖြေမှန်က အနှေးနဲ့အမြန်ပေါ်မှာပါ။ နောက် တစ်ခုက စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်က UG အသွင် ယူပြီး ပြည်သူတွေကြားမှာ အကြမ်း ဖက် ဖောက်ခွဲ သတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သက်သေ တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ပြောသည်။

လူမှုကွန်ရက်တွင် ပြန့်နေသော အသံဖိုင်တွင် အမှတ် ၁ တပ်မတော် စစ်ဘက် လုံခြုံရေးအဖွဲ့က ရန်ကုန်မြို့တွင်း အကြမ်းဖက် ဖောက်ခွဲရေး လုပ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖမ်းဆီး ရရှိနိုင်ရေး အသွင်ယူဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေ အနေ တင်ပြခြင်းဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံး အခြေအနေများဟု ပြောဆိုထားသည်။

စစ်တပ်ဘက်မှ အယောင်ဆောင် UG များနှင့် UG အဖွဲ့များအဖြစ် အသွင်ယူ ထားသည့် အမည်များတွင် ဗိုလ်ကြီး မျိုးသီဟ ၊ တပ်ကြပ် ကြီး မျိုးမင်းသန့် ၊ ဗိုလ်ကြီး စံဗိုလ်လင်းအောင်၊ တပ်ကြပ်ကြီး မင်းစည်သူမိုး၊တပ်သား ထွန်း ထွန်း ဝင်း၊ ဗိုလ်ကြီးအောင်ခိုင်ဖြိုး၊ ဗိုလ်ကြီး ထက်စိုးဦး၊ တပ်ကြပ်ကြီး မြင့်အောင်၊ တပ်ကြပ်ကြီး ဉာဏ်လင်းဟိန်း၊ တပ်သား ကျော်စွာဝင်းတို့ ပါဝင်သည်ဟု သိရှိရသော်လည်း အချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။

ထို့ပြင် ဖမ်းဆီးရမိသော ရဲဘော်များကို စစ်တပ်က ပြန်လည် ခြိမ်းခြောက် စည်းရုံး သိမ်းသွင်း၍ အသွင်ယူလှုပ်ရှားခိုင်းမှုများရှိနေသည်ဟု ဆိုထားပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။

“UG အယောင်ဆောင်အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့၊ ၈ ဖွဲ့လောက်ရှိမယ်။ နာမည်တွေလည်း သိ ထား ပါတယ်။ သူတို့တွေက အတွင်းစည်းထဲအထိ လိုက်ပြီး ချိတ်ဆက် နေကြ တာ။ မစ်ရှင်အတုတွေ အဲဒီအယောင်ဆောင်တွေက လုပ်တယ်။ ပြည်သူလူထု သေဆုံး ထိခိုက်မှု ရှိတဲ့ ဗုံးခွဲမှုတွေကို သူတို့ လုပ်တယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ပုံဖျက်ဖို့နဲ့ စစ်စစ်မှန်မှန် တော်လှန်ရေး ကွန်ရက်တွေကို ချိတ်ဆက်ပြီး အဓိက ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ထောက်ပို့ အရင်းအမြစ်တွေကို ဖမ်းဖို့ လှုပ်ရှားနေကြတာ” ဟု မြို့ပြ ပျောက်ကျားတော်လှန်ရေးရဲဘော်တစ်ဦးက ပြောသည်။

ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘတ်စ်ကားဂိတ် ဗုံးခွဲခြင်း၊ ရန်ကုန်-ပန်းဆိုး တန်း ဒလသင်္ဘော ဗုံးခွဲခြင်း ကဲ့သို့သော ပြည်သူလူထုကို ပစ်မှတ်ထားသော ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုများသည် နွေဦးတော်လှန်ရေး အဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင် ချက် လုံး၀ မဟုတ်ကြောင်း ၊ စစ်တပ်က အယောင်ဆောင် အသွင်ယူထားသော UG အဖွဲ့များ ရှိသည်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ကောက်ချက်ချနိုင်ကြောင်း၊

အယောင် ဆောင် UG အဖွဲ့များက ပြည်သူကို ထိခိုက်စေသည့် ဗုံးခွဲခြင်း၊ PDF နှင့် နွေဦး တော် လှန်ရေးကို ပြည်သူလူထုက အထင်အမြင်လွဲစေသည့် လုပ်ရပ်များကို ဦးတည် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။

” စစ်ခွေးက တော်လှန်ရေးကို သူတို့ ဘယ်လိုမှ မနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သိတော့ စည်းလုံးမှု ဖြိုခွဲရေး လမ်းစဉ်ကိုပဲ သူတို့ လုပ်နေပြီ။ ကိုယ့်ထဲကလူတွေ သူ့လူ အဖြစ် စည်းရုံးပြီး ဖြိုခွဲမယ်။ အသွင်ယူပြီး ဖမ်းဆီးဖြိုခွဲမယ်။ အလှူရှင် အယောင် ဆောင်ပြီး သတင်းနှိုက် ဖြိုခွဲမယ်။ အဖွဲ့အတုတွေ ဖွဲ့စည်းပြီး တော်လှန်ရေးပုံရိပ်ကျဆင်းအောင် လုပ်ပြီး ဖြိုခွဲမယ်။

နွေဦးတော်လှန်ရေး လှိုင်းဂယက်ကြီးကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြိုခွဲပြီး ချိနဲ့ အားနည်းအောင် လုပ်မယ်။ ဒါက သူတို့ ဗျူဟာပဲ။ သိပ်မကြာခင်က ပြည်ပရောက် နာမည်ကြီး ထောက်ပို့ တစ်ဦးက ဒလန်ပုံစံ ဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင် ဒါက စစ်တပ်ရဲ့ ဖြိုခွဲရေး လမ်းစဉ်ဆိုတာ မြင်ရတယ်” ဟု မြို့ပြတော်လှန်ရေးရဲဘော်တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။

မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးသည် နိုင်ငံတကာတွင် ဂုဏ်သိက္ခာအပြည့်ရှိသည့် ဒီမိုကရေစီ အရေးကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားမှု နှင့် စစ်အာဏာရှင် အဆုံးသတ်ရေး စံပြ တော်လှန်ရေး ဖြစ်လာနေပြီး NUG ၊ PDF တို့အပေါ်လည်း နိုင်ငံတကာ၏ ထောက်ခံမှု ရရှိလာ နေကြောင်း၊

စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး ပုံရိပ်ကောင်းများကို ပယ်ဖျက်ရန်နှင့် NUG နှင့် PDF အကြမ်း ဖက် အဖွဲ့များ အဖြစ် ပုံဖော်နိုင်ရန်နှင့် ပြည်သူလူထု သေကြေစေနိုင်သော ဖောက်ခွဲ တိုက်ခိုက် မှုများ စစ်တပ်ဘက်က အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ကာ NUG ၊ PDF နှင့် နွေဦးတော် လှန်ရေး အဖွဲ့များကို အပြစ်ပုံချမှုများ ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင် လာနိုင် ကြောင်း တော်လှန်ရေးရဲဘော်တချို့က သုံးသပ်ပြောဆိုကြသည်။

ဓာတ်ပုံ- တာမွေတွင် ယခုနှစ် ဇူလိုင် ဗုံးတွေ့ရှိရသဖြင့် စစ်တပ်က လမ်းပိတ် ဖောက်ခွဲနေစဉ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *