မင္းေအာင္လႈိင္ ျပာယာခတ္သြားေစမဲ့ အကြက္ေတြလာၿပီေလ

ကိုယ္ၾကားမိသေလာက္ဆိုရင္ေပါ့မင္းေအာင္လႈိင္ အရမ္းေၾကာက္တဲ့အရာတခု ရွိတယ္လို႔ ၾကားမိတယ္

အဲဒါကေတာ့ စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ျမ့ိုနယ္တခုျခင္းစီအလိုက္ ေကာင္စီဝင္မိသားစုေတြကို ပ-စ္မွတ္ထားၿပီးေတာ့တိုက္ခိုက္မွာ တအားေၾကာက္တယ္

ဘာလို႔လဲဆို မအလမွာ အဲေလာက္ထိလုံၿခဳံေရးတာဝန္ယူဖို႔ အင္အားမရွိဘူးႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္ၿမိ့ုနယ္အဆင့္ ေကာင္စီဝင္အႀကီးပိုင္းေတြ အဲဒါကို ဖ-င္တုန္ေအာင္ ေၾကာက္တယ္

ၿမိ့ုနယ္တခုျခင္းစီက စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္အႀကီးပိုင္းေတြ စိုးရိမ္ရမူ ျမင့္လာေလမလုံမၿခဳံျဖစ္လာေလေလ မအလတို႔ေတြဒီတိုင္းျပည္ကို လည္ပတ္မရေလျဖစ္မွာအေတာ္ေလး စိုးရိမ္စိတ္ရွိတာ ၾကားတယ္

ေနာက္တခု စစ္ေရး ပ-စ္မွတ္ေၾကညာျခင္းအဲဒါကလည္း စစ္တပ္ကို လုံၿခဳံေရးနဲ႔ပတ္သက္အေတာ္ကို အလုပ္မ်ားေစတာၾကားမိတယ္PDF UG ေတြကေန ဘယ္ပ-စ္မွတ္ကိုေတာ့ဘယ္ရက္ပိုင္းအတြင္း တိုက္ခိုက္ေတာ့မယ္လို႔ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ရင္ စစ္တပ္ကေနာက္ကြယ္မွာ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ပတ္သက္ အေတာ္ျပာတီး႐ို-က္ ျပာရာခတ္တာလည္း ၾကားမိတယ္

ဥပမာ တရား႐ုံးနဲ႔ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနေတြကိုတို-က္ခိုက္မယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရင္အဲဒါနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ တရားေရး အက်ဥ္းဦးစီးကဝန္ထမ္းေတြက ေ-သေအာင္ေၾကာက္ေနၿပီးစစ္တပ္က လုံၿခဳံေရး ျပင္ဆင္ေပးရျပန္တယ္

PDF UG ေတြလည္း ေၾကညာထားၿပီးရင္ေၾကညာထားသလိုသာ ၃ ခါ ၄ ခါ ေလာက္မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပႏိုင္မယ္ဆို အနည္းဆုံးႀကီးႀကီးမားမား တခုေလာက္ လုပ္ျပႏိုင္ရင္ပဲသက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေတြက ႐ုံးမတက္ရဲတာတို႔နယ္ေျပာင္းခိုင္းတာတို႔ ျဖစ္ကုန္လိမ့္မယ္ေျပာ

ကိုယ္ေတြအေနနဲ႔ အႀကံေပးခ်င္တာတခုကႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအဆင့္ၿမိ့ုနယ္အဆင့္စသျဖင့္ စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္နဲ႔ Non-CDM ရာထူးႀကီးႀကီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းႏိုင္မယ္

သတင္းကြန္ယက္ စုေဆာင္းႏိုင္မယ္ ၿပီးရင္ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ AA လုပ္သလို ၾကက္ကေလးငွက္ကေလးလို ဖမ္းျပလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့သက္ဆိုင္သူေတြကို တခါတည္း ပ-စ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္က အေတာ္ျပာတီး႐ိုက္သြားမွာ ေ-သခ်ာတယ္ ဘာလို႔ဆိုရင္

စစ္တပ္က သူ႔လူေတြကို ဒီေလာက္ထိ လုံၿခဳံေရးေပးဖို႔ အင္အားမရွိဘူးဆိုတာ ေ-သခ်ာသိေနလို႔ပါ….#ကိုေခ်

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *