ႀကိဳးမညႇိဘဲ ဂစ္တာတီးေနတဲ့ ၾကင္စိုးတဲ့ကြယ္။ ငိုခ်င္ရက္လက္တို႔ ၾကင္စိုးအတြက္ အတိတ္စိမ္းေပါ့။ ဘာႀကိဳးလဲဆိုေတာ့ အုန္းဆံႀကိဳး။ သေဘာပါလား ပိတ္သတ္။ ဒါေတာင္ သက္သက္ညႇာညႇာ ေဝဖန္တာေနာ္။

ခႏၶာဝန္မစြန႔္ခင္ ပူတာအိုေလးေတာ့ ေရာက္ခ်င္တဲ့ ေနာက္ဆုံးဆႏၵလည္း ျပည့္သြားၿပီ။ ရမလားလို႔ သြားဆြတဲ့ တင္နီလာေအးကလည္း ေဆာ္လႊတ္လိုက္တာ ပလန္ကိုလက္လို႔။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂြမ္ေမာ္ေျပာသြားတဲ့ C3C ဆိုတာ NUG ရယ္ KIA/KIO- KNPP- CNF နဲ႔ ေနာက္တဖြဲ႕ပါတယ္လို႔ ၾကားမိတယ္။ အဲ့အဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္ေရးစစ္ရာ ဦးေဆာင္မႈက KIA/KIO က တာဝန္ယူထားတာတဲ့။ ေသခ်ာေလ့က်င့္ မြမ္းမံေပးထားတဲ့ PDF 4000 ေက်ာ္က အဲ့ဦးေဆာင္မႈေအာက္ကေန တိုက္ပြဲေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတယ္။

တင္နီလာေအးဂြင္မွာလည္း ႐ြတ္႐ြတ္ခြၽံခြၽံ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ NUG-MoD က PDF တပ္ရင္းေတြပါသလို သာလီစြ တပ္ေတြလည္း ပါသတဲ့။

အလားတူ ေတာင္ပိုင္း KNU နယ္ေျမတိုက္ပြဲသတင္းေတြထဲက ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာလည္း NUG-MoD ရဲ႕ PDF တပ္ရင္းေတြ ပါေနတယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအပိုင္းမွာေတာ့ အေျခအေနအရ လတ္တေလာ ထင္ထင္ေပၚေပၚ ထုတ္မေျပာၾကတာပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္။

ေတာ္လွန္ေရးက လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေနၿပီလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂြမ္ေမာ္ေျပာသြားတာ အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္။ လြယ္ေတာ့ မလြယ္ဘူးေပါ့။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတာ မဟုတ္။ ေရာင္နီသန္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး။ အျပန္အလွန္ နားလည္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရင္း ဒီထက္ပို စုစည္းညီၫြတ္လာဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။

အေရးႀကီးတာက ေတာ္လွန္ေရး အားမျဖစ္ေစတဲ့ အျပန္အလွန္ ျပစ္တင္ေဝဖန္တာေတြ ေလ်ာ့ၾကပါတဲ့။ သေဘာပါၾကပါ အရပ္ကတို႔။

ေဖာင္ပိတ္သတင္း-မင္းကြန္းက ျခေသၤ့ ညာလက္ ၿပိဳက်။ ၾကာသပေတးနံ မအလရဲ႕ ညာလက္႐ုံး ျခေသၤ့ပါတီ ဘုန္းဘုန္းလဲမယ့္ အတိတ္နိမိတ္။ ၾကင္စိုးအိပ္ရာေအာက္ေတာ့ ေရဝင္ေနေလာက္ၿပီ။ ဇီဇီ မရဏာသမၼေဇာေနလို႔ စကားေမးမရရင္ အခါေတာ္ေပး ဟူးရားကဝိ ၾဆာတင္ဝင္းဆီ သြားေမးေလ။

သူရဇၨ၊ စေႏၵာ၊ ေသာရီ၊ ဂု႐ု၊ ေဘာမ အခါတိုင္ထူၿပီး ကမာၻ႔ဖလား ေဟာနည္းနဲ႔ ဒီပြဲ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏိုင္မွာ လို႔ အတတ္ေဟာလႊတ္လိုက္လိမ့္မယ္။

အုန္းဆံႀကိဳးအစြမ္းနဲ႔ ၾကင္စိုးအတြက္ေဟာခ်က္ ခ်ီးထြက္ေအာင္မွန္လိမ့္။

ဆို႔စ္-က်ဴးလိေပါင္သတင္းစဥ္ (ၾဆာဂြမ္ေမာ္ 3-0 ၾကင္စိုး က႑ )

ႀကိဳးမညႇိဘဲ ဂစ္တာတီးေနတဲ့ ၾကင္စိုးတဲ့ကြယ္။ ငိုခ်င္ရက္လက္တို႔ ၾကင္စိုးအတြက္ အတိတ္စိမ္းေပါ့။ ဘာႀကိဳးလဲဆိုေတာ့ အုန္းဆံႀကိဳး။ သေဘာပါလား ပိတ္သတ္။ ဒါေတာင္ သက္သက္ညႇာညႇာ ေဝဖန္တာေနာ္။

ခႏၶာဝန္မစြန႔္ခင္ ပူတာအိုေလးေတာ့ ေရာက္ခ်င္တဲ့ ေနာက္ဆုံးဆႏၵလည္း ျပည့္သြားၿပီ။ ရမလားလို႔ သြားဆြတဲ့ တင္နီလာေအးကလည္း ေဆာ္လႊတ္လိုက္တာ ပလန္ကိုလက္လို႔။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂြမ္ေမာ္ေျပာသြားတဲ့ C3C ဆိုတာ NUG ရယ္ KIA/KIO- KNPP- CNF နဲ႔ ေနာက္တဖြဲ႕ပါတယ္လို႔ ၾကားမိတယ္။ အဲ့အဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္ေရးစစ္ရာ ဦးေဆာင္မႈက KIA/KIO က တာဝန္ယူထားတာတဲ့။ ေသခ်ာေလ့က်င့္ မြမ္းမံေပးထားတဲ့ PDF 4000 ေက်ာ္က အဲ့ဦးေဆာင္မႈေအာက္ကေန တိုက္ပြဲေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတယ္။

တင္နီလာေအးဂြင္မွာလည္း ႐ြတ္႐ြတ္ခြၽံခြၽံ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ NUG-MoD က PDF တပ္ရင္းေတြပါသလို သာလီစြ တပ္ေတြလည္း ပါသတဲ့။

အလားတူ ေတာင္ပိုင္း KNU နယ္ေျမတိုက္ပြဲသတင္းေတြထဲက ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာလည္း NUG-MoD ရဲ႕ PDF တပ္ရင္းေတြ ပါေနတယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအပိုင္းမွာေတာ့ အေျခအေနအရ လတ္တေလာ ထင္ထင္ေပၚေပၚ ထုတ္မေျပာၾကတာပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္။

ေတာ္လွန္ေရးက လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေနၿပီလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂြမ္ေမာ္ေျပာသြားတာ အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္။ လြယ္ေတာ့ မလြယ္ဘူးေပါ့။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတာ မဟုတ္။ ေရာင္နီသန္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး။ အျပန္အလွန္ နားလည္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရင္း ဒီထက္ပို စုစည္းညီၫြတ္လာဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။

အေရးႀကီးတာက ေတာ္လွန္ေရး အားမျဖစ္ေစတဲ့ အျပန္အလွန္ ျပစ္တင္ေဝဖန္တာေတြ ေလ်ာ့ၾကပါတဲ့။ သေဘာပါၾကပါ အရပ္ကတို႔။

ေဖာင္ပိတ္သတင္း-မင္းကြန္းက ျခေသၤ့ ညာလက္ ၿပိဳက်။ ၾကာသပေတးနံ မအလရဲ႕ ညာလက္႐ုံး ျခေသၤ့ပါတီ ဘုန္းဘုန္းလဲမယ့္ အတိတ္နိမိတ္။ ၾကင္စိုးအိပ္ရာေအာက္ေတာ့ ေရဝင္ေနေလာက္ၿပီ။ ဇီဇီ မရဏာသမၼေဇာေနလို႔ စကားေမးမရရင္ အခါေတာ္ေပး ဟူးရားကဝိ ၾဆာတင္ဝင္းဆီ သြားေမးေလ။

သူရဇၨ၊ စေႏၵာ၊ ေသာရီ၊ ဂု႐ု၊ ေဘာမ အခါတိုင္ထူၿပီး ကမာၻ႔ဖလား ေဟာနည္းနဲ႔ ဒီပြဲ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏိုင္မွာ လို႔ အတတ္ေဟာလႊတ္လိုက္လိမ့္မယ္။

အုန္းဆံႀကိဳးအစြမ္းနဲ႔ ၾကင္စိုးအတြက္ေဟာခ်က္ ခ်ီးထြက္ေအာင္မွန္လိမ့္။

ဆို႔စ္-က်ဴးလိေပါင္သတင္းစဥ္ (ၾဆာဂြမ္ေမာ္ 3-0 ၾကင္စိုး က႑ )

ကြိုးမညှိဘဲ ဂစ်တာတီးနေတဲ့ ကြင်စိုးတဲ့ကွယ်။ ငိုချင်ရက်လက်တို့ ကြင်စိုးအတွက် အတိတ်စိမ်းပေါ့။ ဘာကြိုးလဲဆိုတော့ အုန်းဆံကြိုး။ သဘောပါလား ပိတ်သတ်။ ဒါတောင် သက်သက်ညှာညှာ ဝေဖန်တာနော်။

ခန္ဓာဝန်မစွန့်ခင် ပူတာအိုလေးတော့ ရောက်ချင်တဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒလည်း ပြည့်သွားပြီ။ ရမလားလို့ သွားဆွတဲ့ တင်နီလာအေးကလည်း ဆော်လွှတ်လိုက်တာ ပလန်ကိုလက်လို့။

ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂွမ်မော်ပြောသွားတဲ့ C3C ဆိုတာ NUG ရယ် KIA/KIO- KNPP- CNF နဲ့ နောက်တဖွဲ့ပါတယ်လို့ ကြားမိတယ်။ အဲ့အဖွဲ့ရဲ့ စစ်ရေးစစ်ရာ ဦးဆောင်မှုက KIA/KIO က တာဝန်ယူထားတာတဲ့။ သေချာလေ့ကျင့် မွမ်းမံပေးထားတဲ့ PDF 4000 ကျော်က အဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်ကနေ တိုက်ပွဲတွေ ဖော်ဆောင်နေကြတယ်။

တင်နီလာအေးဂွင်မှာလည်း ရွတ်ရွတ်ချွံချွံ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ NUG-MoD က PDF တပ်ရင်းတွေပါသလို သာလီစွ တပ်တွေလည်း ပါသတဲ့။

အလားတူ တောင်ပိုင်း KNU နယ်မြေတိုက်ပွဲသတင်းတွေထဲက ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလည်း NUG-MoD ရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေ ပါနေတယ်။ သတင်းထုတ်ပြန်မှုအပိုင်းမှာတော့ အခြေအနေအရ လတ်တလော ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ထုတ်မပြောကြတာပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။

တော်လှန်ရေးက လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေပြီလို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂွမ်မော်ပြောသွားတာ အဲ့ဒါတွေကြောင့်။ လွယ်တော့ မလွယ်ဘူးပေါ့။ သို့သော် မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတာ မဟုတ်။ ရောင်နီသန်းနေပြီဖြစ်တဲ့ တော်လှန်ရေး။ အပြန်အလှန် နားလည်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရင်း ဒီထက်ပို စုစည်းညီညွတ်လာဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။

အရေးကြီးတာက တော်လှန်ရေး အားမဖြစ်စေတဲ့ အပြန်အလှန် ပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေ လျော့ကြပါတဲ့။ သဘောပါကြပါ အရပ်ကတို့။

ဖောင်ပိတ်သတင်း-မင်းကွန်းက ခြင်္သေ့ ညာလက် ပြိုကျ။ ကြာသပတေးနံ မအလရဲ့ ညာလက်ရုံး ခြင်္သေ့ပါတီ ဘုန်းဘုန်းလဲမယ့် အတိတ်နိမိတ်။ ကြင်စိုးအိပ်ရာအောက်တော့ ရေဝင်နေလောက်ပြီ။ ဇီဇီ မရဏာသမ္မဇောနေလို့ စကားမေးမရရင် အခါတော်ပေး ဟူးရားကဝိ ဆြာတင်ဝင်းဆီ သွားမေးလေ။

သူရဇ္ဇ၊ စန္ဒော၊ သောရီ၊ ဂုရု၊ ဘောမ အခါတိုင်ထူပြီး ကမ္ဘာ့ဖလား ဟောနည်းနဲ့ ဒီပွဲ တပ်ချုပ်ကြီးနိုင်မှာ လို့ အတတ်ဟောလွှတ်လိုက်လိမ့်မယ်။

အုန်းဆံကြိုးအစွမ်းနဲ့ ကြင်စိုးအတွက်ဟောချက် ချီးထွက်အောင်မှန်လိမ့်။

ဆို့စ်-ကျူးလိပေါင်သတင်းစဉ် (ဆြာဂွမ်မော် 3-0 ကြင်စိုး ကဏ္ဍ )

ကြိုးမညှိဘဲ ဂစ်တာတီးနေတဲ့ ကြင်စိုးတဲ့ကွယ်။ ငိုချင်ရက်လက်တို့ ကြင်စိုးအတွက် အတိတ်စိမ်းပေါ့။ ဘာကြိုးလဲဆိုတော့ အုန်းဆံကြိုး။ သဘောပါလား ပိတ်သတ်။ ဒါတောင် သက်သက်ညှာညှာ ဝေဖန်တာနော်။

ခန္ဓာဝန်မစွန့်ခင် ပူတာအိုလေးတော့ ရောက်ချင်တဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒလည်း ပြည့်သွားပြီ။ ရမလားလို့ သွားဆွတဲ့ တင်နီလာအေးကလည်း ဆော်လွှတ်လိုက်တာ ပလန်ကိုလက်လို့။

ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂွမ်မော်ပြောသွားတဲ့ C3C ဆိုတာ NUG ရယ် KIA/KIO- KNPP- CNF နဲ့ နောက်တဖွဲ့ပါတယ်လို့ ကြားမိတယ်။ အဲ့အဖွဲ့ရဲ့ စစ်ရေးစစ်ရာ ဦးဆောင်မှုက KIA/KIO က တာဝန်ယူထားတာတဲ့။ သေချာလေ့ကျင့် မွမ်းမံပေးထားတဲ့ PDF 4000 ကျော်က အဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်ကနေ တိုက်ပွဲတွေ ဖော်ဆောင်နေကြတယ်။

တင်နီလာအေးဂွင်မှာလည်း ရွတ်ရွတ်ချွံချွံ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ NUG-MoD က PDF တပ်ရင်းတွေပါသလို သာလီစွ တပ်တွေလည်း ပါသတဲ့။

အလားတူ တောင်ပိုင်း KNU နယ်မြေတိုက်ပွဲသတင်းတွေထဲက ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလည်း NUG-MoD ရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေ ပါနေတယ်။ သတင်းထုတ်ပြန်မှုအပိုင်းမှာတော့ အခြေအနေအရ လတ်တလော ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ထုတ်မပြောကြတာပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။

တော်လှန်ရေးက လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေပြီလို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂွမ်မော်ပြောသွားတာ အဲ့ဒါတွေကြောင့်။ လွယ်တော့ မလွယ်ဘူးပေါ့။ သို့သော် မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတာ မဟုတ်။ ရောင်နီသန်းနေပြီဖြစ်တဲ့ တော်လှန်ရေး။ အပြန်အလှန် နားလည်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရင်း ဒီထက်ပို စုစည်းညီညွတ်လာဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။

အရေးကြီးတာက တော်လှန်ရေး အားမဖြစ်စေတဲ့ အပြန်အလှန် ပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေ လျော့ကြပါတဲ့။ သဘောပါကြပါ အရပ်ကတို့။

ဖောင်ပိတ်သတင်း-မင်းကွန်းက ခြင်္သေ့ ညာလက် ပြိုကျ။ ကြာသပတေးနံ မအလရဲ့ ညာလက်ရုံး ခြင်္သေ့ပါတီ ဘုန်းဘုန်းလဲမယ့် အတိတ်နိမိတ်။ ကြင်စိုးအိပ်ရာအောက်တော့ ရေဝင်နေလောက်ပြီ။ ဇီဇီ မရဏာသမ္မဇောနေလို့ စကားမေးမရရင် အခါတော်ပေး ဟူးရားကဝိ ဆြာတင်ဝင်းဆီ သွားမေးလေ။

သူရဇ္ဇ၊ စန္ဒော၊ သောရီ၊ ဂုရု၊ ဘောမ အခါတိုင်ထူပြီး ကမ္ဘာ့ဖလား ဟောနည်းနဲ့ ဒီပွဲ တပ်ချုပ်ကြီးနိုင်မှာ လို့ အတတ်ဟောလွှတ်လိုက်လိမ့်မယ်။

အုန်းဆံကြိုးအစွမ်းနဲ့ ကြင်စိုးအတွက်ဟောချက် ချီးထွက်အောင်မှန်လိမ့်။

ဆို့စ်-ကျူးလိပေါင်သတင်းစဉ် (ဆြာဂွမ်မော် 3-0 ကြင်စိုး ကဏ္ဍ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *