ကုလ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီမွ ကန႔္ကြက္သူ မရွိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ရန္၊ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန႔္ရန္ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီ က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္၊ NUG က ႀကိဳဆို

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ၇၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပထမဆုံးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး စစ္ေကာင္စီ က က်ဴးလြန္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကို ခ်က္ ခ်င္း လႊတ္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး ဘာဘရာဝုဒ္ဝဒ္က ၿဗိတိန္က တင္ သြင္း သည့္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီက အတည္ျပဳ လိုက္ ျခင္းသည္ စစ္တပ္ထံသို႔ ခိုင္မာေသာ သတင္းစကား ေပးပို႔လိုက္ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ ဟုဆိုသည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားတို႔က ဗီတိုအာဏာ အသုံး ျပဳႏိုင္ေသာ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့အေရး ဆုံး ျဖတ္ ခ်က္ကို မကန႔္ကြက္ၾကေတာ့ဘဲ မဲမေပးဘဲ ေနခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ႏိုင္ငံအနက္ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွား၊ အိႏၵိယတို႔က ျမန္မာ့အေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မဲမေပးဘဲ ေနခဲ့ၾကၿပီး က်န္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ႏိုင္ငံက ျမန္မာ့အေရး လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Zhang Jun က ျမန္မာ့အက်ပ္ အတည္း ေျဖရွင္းရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာသာ မူတည္ေၾကာင္း ေျပာဆို သည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ႐ုရွား သံအမတ္ႀကီး Vasily Nebenzia က ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု မယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မူလ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ လက္နက္လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကိုပိတ္ဆို႔အေရးယူရန္မွာမူ ျဖဳတ္ ပယ္ ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံ ေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ တစ္ဆင့္ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ ၎တို႔ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈ မ်ား အဆုံးသတ္ေရး ေနာက္ထပ္ ျပင္းထန္ေသာ အေရး ယူမႈ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းသည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာ့အေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ NUG အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရအေနျဖင့္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ထြန္းကားလာေစေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းသည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ ေပၚေနသည့္ ဆိုး႐ြားေသာ အက်ပ္အတည္းအတြက္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးရာတြင္ တိုးတက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ျပသႏိုင္႐ုံသာမက ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ စစ္တပ္၏ ၿခိမ္း ေျခာက္ ေနမႈကိုလည္း ျပသေပးေနေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆိုတြင္ လူ႔အခြင့္ အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမာင္း ထိုးျပေၾကာင္း NUG က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ အဓိက အခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ စစ္တပ္က မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည့္ အက်ဥ္းသားအားလုံးကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေလးစားရန္ ေဖာ္ျပထား ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု NUG က ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ လုံလုံၿခဳံၿခဳံ အဟန႔္အတားမရွိ အကူ အညီ လိုအပ္ေနသူမ်ားထံ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ တြင္း ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္း လုံၿခဳံစြာ၊ သိကၡာရွိစြာႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲစြာ ေနရပ္ျပန္လည္ သြားေရာက္ ႏိုင္‌ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္လည္း ပါဝင္ သည္။

စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ အာဆီယံ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ (၅) ရပ္ကို ထိေရာက္ စြာႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ကုလသမဂၢက ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီထံ ႏႈတ္ျဖင့္ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ ပါဝင္သည္။

သို႔ရာတြင္ NUG အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အခ်က္ မ်ား မ်ားစြာ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္လာမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီႏွင့္ အေထြေထြညီလာခံတို႔က ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆိုအေပၚအေျချပဳကာ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ၎၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အၿပီးတိုင္ အျမန္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ထို႔ထက္ပို၍ ခိုင္မာ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီေဆာင္႐ြက္ၾကပါရန္ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားကိုယ္စား အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရက ေတာင္းဆိုေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ဓာတ္ပုံ- ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးျမင္ကြင္း။

========

ကုလ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှ ကန့်ကွက်သူ မရှိ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီ

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ရန်၊ စစ်တပ်က ကျူးလွန် နေသော အကြမ်းဖက်မှုများ ရပ်တန့်ရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ က ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်၊ NUG က ကြိုဆို

ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂

ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ၇၄ နှစ်တာကာလအတွင်း ပထမဆုံးသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ချမှတ်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီ က ကျူးလွန်နေသော အကြမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်ရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ချက် ချင်း လွှတ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်သည်။

ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး ဘာဘရာဝုဒ်ဝဒ်က ဗြိတိန်က တင် သွင်း သည့် အဆိုပြုချက်ကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက အတည်ပြု လိုက် ခြင်းသည် စစ်တပ်ထံသို့ ခိုင်မာသော သတင်းစကား ပေးပို့လိုက်ခြင်း ဖြစ် ပြီး အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကို အပြည့်အ၀ အကောင်အထည်ဖော်ရန် မျှော်လင့်သည် ဟုဆိုသည်။

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် တရုတ်နှင့်ရုရှားတို့က ဗီတိုအာဏာ အသုံး ပြုနိုင်သော အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများဖြစ်သော်လည်း မြန်မာ့အရေး ဆုံး ဖြတ် ချက်ကို မကန့်ကွက်ကြတော့ဘဲ မဲမပေးဘဲ နေခဲ့ကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ၁၅ နိုင်ငံအနက် တရုတ်နှင့်ရုရှား၊ အိန္ဒိယတို့က မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မဲမပေးဘဲ နေခဲ့ကြပြီး ကျန်အဖွဲ့ဝင် ၁၂ နိုင်ငံက မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြသည်။

ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Zhang Jun က မြန်မာ့အကျပ် အတည်း ဖြေရှင်းရန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာသာ မူတည်ကြောင်း ပြောဆို သည်။

ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ရုရှား သံအမတ်ကြီး Vasily Nebenzia က မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေသည် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်မှု အဖြစ် ရှုမြင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသင့်သည်ဟု မယူဆကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

မူလ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းတွင် ပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံ သို့ လက်နက်လွှဲပြောင်းမှုများကိုပိတ်ဆို့အရေးယူရန်မှာမူ ဖြုတ် ပယ် ချခြင်းခံခဲ့ရသည်။

ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းက ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံ ရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီအနေဖြင့် အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်မှ တစ်ဆင့် စစ်အာဏာရှင်နှင့် ၎င်းတို့ ကျူးလွန်သော ပြစ်မှု များ အဆုံးသတ်ရေး နောက်ထပ် ပြင်းထန်သော အရေး ယူမှု များ ဖော်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းသည်။

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် ထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ထွန်းကားလာစေရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများနှင့် သက်ဆိုင်သူများ အားလုံးက ဆုံးဖြတ်ချက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းသည်။

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ် ပေါ်နေသည့် ဆိုးရွားသော အကျပ်အတည်းအတွက် လုံခြုံရေးကောင်စီက အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် တိုးတက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပြသနိုင်ရုံသာမက နိုင်ငံတကာ ငြိမ်ချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးအတွက် စစ်တပ်၏ ခြိမ်း ခြောက် နေမှုကိုလည်း ပြသပေးနေကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုတွင် လူ့အခွင့် အရေးကို လေးစားလိုက်နာရန်နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖော်ဆောင် ရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း မီးမောင်း ထိုးပြကြောင်း NUG က ထုတ်ပြန် ထားသည်။

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် အဓိက အချက်တစ်ခု အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် စစ်တပ်က မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် ထားသည့် အကျဉ်းသားအားလုံးကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုသည် မြန်မာပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့် အကျိုးစီးပွားကို လေးစားရန် ဖော်ပြထား ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု NUG က ပြောသည်။

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် လူသားချင်းစာနာထောက် ထားမှု အကူအညီများကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ လုံလုံခြုံခြုံ အဟန့်အတားမရှိ အကူ အညီ လိုအပ်နေသူများထံ ပေးအပ်နိုင်ရန် ၊ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များနှင့် ပြည် တွင်း နေရပ်စွန့်ခွာသူများ အနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအလျောက် ဘေးကင်း လုံခြုံစွာ၊ သိက္ခာရှိစွာနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစွာ နေရပ်ပြန်လည် သွားရောက် နိုင်‌ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးရန်လည်း ပါဝင် သည်။

စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် အာဆီယံ ဘုံသဘောတူညီချက် (၅) ရပ်ကို ထိရောက် စွာနှင့် လျင်မြန်စွာ ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ အကောင် အထည် ဖော်မှု လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် ကုလသမဂ္ဂက ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးကောင်စီထံ နှုတ်ဖြင့် အစီရင်ခံတင်ပြရန် ပါဝင်သည်။

သို့ရာတွင် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက မျှော်မှန်းထားသည့် အချက် များ များစွာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် ပါဝင်လာမှု မရှိသေးကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် အထွေထွေညီလာခံတို့က ဤဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုအပေါ်အခြေပြုကာ စစ် အာဏာရှင်စနစ်နှင့် ၎င်း၏ ရာဇဝတ်မှုများကို အပြီးတိုင် အမြန်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် ထို့ထက်ပို၍ ခိုင်မာ သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို အချိန်မီဆောင်ရွက်ကြပါရန် မြန်မာပြည်သူ များကိုယ်စား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက တောင်းဆိုကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။

ဓာတ်ပုံ- ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးမြင်ကွင်း။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *