ယေန႔ (၁၈.၁၁.၂၀၂၂) ေသာၾကာေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေ႐ႊေဈး၊ ေဒၚလာေဈး ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေဈးမ်ား

ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ၊ ၂၀၂၂ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္းသည္ တစ္ေဒၚလာ 2910-2940 က်ပ္ ျဖစ္သည္

ဗဟိုဘဏ္ ရည္ၫႊန္းေဈး က်ပ္ 2100 (± 3) ျဖစ္သည္

အျခားေငြေၾကးလဲလွယ္သည့္ႏႈန္းမ်ားမွ

ာ ယူ႐ိုေဒၚလာ 2900-2970 က်ပ္ ဝန္းက်င္၊

စင္ကာပူ ေဒၚလာ 2070-2140 က်ပ္၊

အိႏၵိယ႐ူပီး 33-37 က်ပ္

မေလးရွား ရင္းဂစ္ 620-650 က်ပ္၊

ထိုင္း ဘတ္ 80-81.50 က်ပ္၊

ဂ်ပန္ ယန္း 19.50-21.50 က်ပ္၊

တ႐ုတ္ ယြမ္ 400-420 က်ပ္တို႔ ျဖစ္သည္

(ေဖာ္ျပပါေငြလဲႏႈန္းမ်ားသည္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္အလိုက္ ကြာဟႏိုင္ပါသည္)

ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပင္ပေ႐ႊေဈးကြက္၊ အကယ္ဒမီမီးလင္းအေခါက္ေ႐ႊေဈးသည္ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ 2677000-2680000 က်ပ္ျဖင့္ ေဈးစဖြင့္သည္

ယမန္ေန႔က2680000-2685000 က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း YGEA ၏ အကယ္ဒမီ မီးလင္းေ႐ႊ အဖြင့္ေဈးမွာ2075000 က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ေ႐ႊေဈးမွာ တစ္ေအာင္စလွ်င္ 1762 ေဒၚလာ ျဖစ္သည္

ယခု.. စုစည္းတင္ျပထားေသာ ေဖာ္ျပပါ ေ႐ႊေဈး ၊ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ားသည္ ယေန႔ မနက္ပိုင္း ၊ ေန႔လယ္ပိုင္းေဈးမ်ား ျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ရွိလာပါက ညေနပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္

စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ..

ရန္ကုန္

92 Ron – 2080 က်ပ္

95 Ron – 2180 က်ပ္

ဒီဇယ္ − 2595 က်ပ္

ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ − 2670 က်ပ္

ေနျပည္ေတာ္

92 Ron – 2120 က်ပ္

95 Ron – 2225 က်ပ္

ဒီဇယ္ − 2635 က်ပ္

ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ − 2715 က်ပ္

မႏၲေလး

92 Ron – 2125 က်ပ္

95 Ron – 2230 က်ပ္

ဒီဇယ္ − 2640 က်ပ္

ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ −2715 က်ပ္

ေဈးႏႈန္းမ်ား မွီျငမ္းႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးသာျဖစ္ပါတယ္

ယေန႔ (၁၈.၁၁.၂၀၂၂) ေသာၾကာေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေ႐ႊေဈး၊ ေဒၚလာေဈး ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေဈးမ်ား

ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ၊ ၂၀၂၂ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္းသည္ တစ္ေဒၚလာ 2910-2940 က်ပ္ ျဖစ္သည္

ဗဟိုဘဏ္ ရည္ၫႊန္းေဈး က်ပ္ 2100 (± 3) ျဖစ္သည္

အျခားေငြေၾကးလဲလွယ္သည့္ႏႈန္းမ်ားမွ

ာ ယူ႐ိုေဒၚလာ 2900-2970 က်ပ္ ဝန္းက်င္၊

စင္ကာပူ ေဒၚလာ 2070-2140 က်ပ္၊

အိႏၵိယ႐ူပီး 33-37 က်ပ္

မေလးရွား ရင္းဂစ္ 620-650 က်ပ္၊

ထိုင္း ဘတ္ 80-81.50 က်ပ္၊

ဂ်ပန္ ယန္း 19.50-21.50 က်ပ္၊

တ႐ုတ္ ယြမ္ 400-420 က်ပ္တို႔ ျဖစ္သည္။

(ေဖာ္ျပပါေငြလဲႏႈန္းမ်ားသည္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္အလိုက္ ကြာဟႏိုင္ပါသည္)

ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပင္ပေ႐ႊေဈးကြက္၊ အကယ္ဒမီမီးလင္းအေခါက္ေ႐ႊေဈးသည္ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ 2677000-2680000 က်ပ္ျဖင့္ ေဈးစဖြင့္သည္

ယမန္ေန႔က2680000-2685000 က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္ ယေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း YGEA ၏ အကယ္ဒမီ မီးလင္းေ႐ႊ အဖြင့္ေဈးမွာ2075000 က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ေ႐ႊေဈးမွာ တစ္ေအာင္စလွ်င္ 1762 ေဒၚလာ ျဖစ္သည္

ယခု.. စုစည္းတင္ျပထားေသာ ေဖာ္ျပပါ ေ႐ႊေဈး ၊ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ားသည္ ယေန႔ မနက္ပိုင္း ၊ ေန႔လယ္ပိုင္းေဈးမ်ား ျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ရွိလာပါက ညေနပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္

စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ..

ရန္ကုန္

92 Ron – 2080 က်ပ္

95 Ron – 2180 က်ပ္

ဒီဇယ္ − 2595 က်ပ္

ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ − 2670 က်ပ္

ေနျပည္ေတာ္

92 Ron – 2120 က်ပ္

95 Ron – 2225 က်ပ္

ဒီဇယ္ − 2635 က်ပ္

ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ − 2715 က်ပ္

မႏၲေလး

92 Ron – 2125 က်ပ္

95 Ron – 2230 က်ပ္

ဒီဇယ္ − 2640 က်ပ္

ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ −2715 က်ပ္

ေဈးႏႈန္းမ်ား မွီျငမ္းႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးသာျဖစ္ပါတယ္

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *