စစ္သားမိန္းမ ဧည့္စာရင္းတိုင္စဥ္ ပိုက္ဆံေတာင္းမိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ပါး႐ိုက္ခံရ

ဧရာဝတီတိုင္းမ္

(မအူပင္)၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္

ဧရာဝတီတိုင္း၊ မအူပင္ၿမိဳ႕မွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက စစ္ေကာင္စီတပ္သားမိန္းမက

ဧည့္စာရင္း လာတိုင္ခ်ိန္မွာ ပိုက္ဆံေတာင္းလိုက္မိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၁ ဦးကို စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြက ပါး႐ိုက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္

စစ္သားမိန္းမ ဧည့္စာရင္းတိုင္စဥ္ ပိုက္ဆံေတာင္းမိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ပါး႐ိုက္ခံရ

ဧရာဝတီတိုင္းမ္

(မအူပင္)၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္

ဧရာဝတီတိုင္း၊ မအူပင္ၿမိဳ႕မွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက စစ္ေကာင္စီတပ္သားမိန္းမက

ဧည့္စာရင္း လာတိုင္ခ်ိန္မွာ ပိုက္ဆံေတာင္းလိုက္မိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၁ ဦးကို စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြက ပါး႐ိုက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *