အိမ္ေဆာက္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္ မသုံးအပ္ေသာ သစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား

ေခတ္ေျပာင္းအေျခအေနအရ တခ်ိဳ႕အရာမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ျငား ေရွးထုံးလည္း မပယ္နဲ႔ ေစ်းသုံးလည္း မႂကြယ္နဲ႔စကားလိုေပါ့ ။ကိိုယ့္လူမ်ိဳးရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္လာကို လိုက္နာထိမ္းသိမ္းတဲ့သေဘာပါ

သစ္ပင္ပန္းမန္ဆိုတာ လူေတြအတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာပါ။ သဘာဝရာသီဥတုကို သင့္တင့္မွ်တေစသလို သတၱဝါေတြကိုလည္း အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္။

မိမိိအိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ ၿခံထဲ၊အိမ္မွာ အပင္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ႐ႊင္လန္းေစမွာပါ။ဒါေပမယ့္လို႔ ေရွးျမန္မာအယူအရ မိမိအိမ္၊ၿခံထဲဲမွာ မစိုက္အပ္၊ မရွိသင့္တဲ့ အပင္တခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။

သိပၸံေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဒီအယူေတြ ေခတ္မမီေတာ့ ဘူးလို႔ဘဲဆိုဆိို၊ေရွးထုံးကိုလည္းမပယ္နဲ႔ဆိုတဲ့ စကားဘဲေျပာေျပာ ဗဟုသုတအျဖစ္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ သိရေအာင္ အိမ္နဲ႔ပက္သက္တဲ့ ေရွးျမန္မာ အယူတခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ …

အိမ္္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မစိုက္အပ္ေသာ အပင္မ်ား

အိမ္၏အေရွ႕မ်က္ႏွာဘက္တြင္ ေညာင္၊ သေျပပင္မ်ား မစိုက္ရ။ စီးပြားပ်က္တတ္သည္။ အေနာက္ဘက္တြင္ လက္ပံပင္၊ ထိန္ပင္၊ေတာင္ဘက္တြင္ သွ်စ္သွ်ားပင္၊ ဖီးျခမ္းငွက္ေပ်ာ၊

သေဘၤာပင္မ်ား၊ေျမာက္ဘက္္တြင္ ထန္းပင္၊ ဆန္းပင္၊ သဖန္းပင္ႏွင့္ သွ်စ္သွ်ားပင္ ..အဆိုပါအပင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ အရပ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ရွိေနပါက စီးပြားယုတ္မည္။

ေရာပါဘယ ထူေျပာမည္။ အိမ္တြင္းအိမ္္ျပင္ ဆူပူတတ္သည္။ အလိုေလ်ာက္ရွိေနပါကလည္း ႏႈတ္ပစ္၊ ခုတ္ပစ္သင့္ပါသည္။

အိမ္္ေဆာက္ရက္ ေ႐ြးနည္း

တနဂၤေႏြ– ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္တတ္သည္။

တနလၤါ– ႏွစ္လေျမာက္တြင္ သားသမီးဖြားျမင္ေသာ္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမည္။

အဂၤါ – ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားႂကြယ္ဝမည္။

ဗုဒၶဟူး၊ စေန – သုခခ်မ္းသာရမည္။

ၾကာသာပေတး – ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမည္။

ေသာၾကာ – သုံးလၾကာလွ်င္ သုခပြားမည္။

အိိမ္ေဆာက္လ ေ႐ြးနည္း

တန္ခူးလ– ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမည္။

ကဆုန္လ — ဆန္ေရစပါး ေပါႂကြယ္ဝမည္။

၀ါေခါင္လ — ဥစၥာတိုးပြားမည္။

နတ္ေတာ္လ — ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမည္။

ျပာသိုလ — လူအမ်ားခ်ီးမြမ္းမႈရမည္။

တေပါင္းလ — ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမည္။

က်န္ေျခာက္လတြင္ ေဆာက္ပါက ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။ယေန႔ေခတ္မွွာ အိမ္ကို သစ္သားအေျချပဳၿပီး မေဆာက္ေတာ့သေလာက္ပါဘဲ။

ဒါေပမယ့္ အတြင္းပိုင္း အလွဆင္တာမ်ိဳးတို႔ ၊ ပရိေဘာဂေတြမွာေတာ့ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးေနၾကေသးတာေၾကာင့္ သစ္ဟာအိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕ အဓိကပါ၀င္ပစၥည္း ျဖစ္ေနပါေသးတယ္

ေရွးျမန္မာလူႀကီးမ်ားကေတာ့ အိမ္နဲ႔ပက္သက္ရင္ သစ္ကို အလြန္စိိစစ္ပါတယ္။ဗဟုသုတအလို႔ငွာ သိသေလာက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

မသုံးအပ္ေသာသစ္္ (၈)မ်ိဳး

၁။ ခုတ္ျဖတ္စဥ္ တြဲလြဲက်ေနေသာသစ္ (သစ္ဆြဲခ်)

၂။ သစ္ခြသစ္ကိုင္းၾကားတို႔တြင္ တင္ေနေသာသစ္ (လူေကာင္တင္)

၃။ အဖ်ားႀကီး၍ အရင္းရႉးေသာသစ္ (သစ္ဘီလူး)

၄။ အရင္းအဖ်ားရႉး၍ အလယ္တြင္ႀကီးေသာသစ္ (သစ္နပုန္း)

၅။ လမ္းကူးေခ်ာင္းကူးသစ္ (သစ္တံတား (ခ) သစ္လမ္းကူး)

၆။ အပင္ခ်င္းအကိုင္းခ်င္းႀကိတ္ေသာသစ္ (သစ္ႀကိတ္)

၇။ အပင္တြင္ ႏြယ္ရစ္ပတ္ေနေသာသစ္ (သစ္နဂါး)

၈။ မ်က္ရည္ေပါက္ကဲ့သို႔ အကြက္ထေနေသာသစ္ (သစ္စည္ယို)

အိိမ္၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္မသုံးအပ္ေသာ သစ္ (၁၁)မ်ိဳး

၁။ မိေက်ာင္း

၂။ မအူ

၃။ သခြတ္

၄။ ေညာင္

၅။ သ်စ္သ်ား

၆။ သီး(သား)

၇။ သေျပ

၈။ သစ္စိမ္ေရသား

၉။ ေကလာ

၁၀။ လက္ပံ

၁၁။ လဲ

အိိမ္၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္မျပဳအပ္ေသာအရာမ်ား

၁။ တိုင္ေဟာင္းကို ပန္းမဆြဲရ

၂။ ထုပ္မစြပ္ခင္ ယက္မ မတင္ရ

၃။ တိုင္တို (ေထာက္တို)ကို ၾကမ္းေပၚ မပိုေစရ

၄။ ၾကမ္းခင္းတိုင္တြင္ ဝါးမတင္ရ

၅။ ေခါင္ေလွ်ာက္ခြတင္ မၿပီးခင္ ၾကမ္းမေဖာက္ရ

၆။ တိုင္ထူရာတြင္ တိုင္ခ်င္းမထိရ

၇။ အိမ္ေဆာက္မၿပီးခင္ ၀န္းမခတ္ရ

၈။ ထုပ္၊ ေလွ်ာက္၊ ဒိုင္း၊ ျမား၊ ခါးပန္း တို႔ကို အလယ္တည့္တည့္တြင္ မဆက္ရ

၉။ အမ်ိဳးမတူေသာ သစ္ခ်င္း မဆက္ရ

၁၀။ အိမ္ေဟာင္း၏ ေလွ်ာက္ေပၚတြင္္ အိမ္သစ္၏ေလွ်ာက္ကို တင္၍ မဆက္ရ။ တိိုးတက္လာေသာ ယေန႔ေခတ္ အေနအထားအရ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔အား လုံးဝေရွာင္က်ဥ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး

ဒါေပမယ့္လို႔ ” ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ ေဈးသုံးလည္းမႂကြယ္နဲ႔ ” စကားလိုမ်ိဳးပါဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ၿမဲခဲ့တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကို မွ်ေဝခ်င္တဲ့သေဘာပါ

Credit to Original Uploader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *