ႏိုဝင္ဘာ (၇)ရက္ယေန႔ ေဒၚလာေဈး၊ကမာၻေ႐ႊေဈးႏွင့္ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းမ်ား

၂၀၂၂ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာ(၇)ရက္ တနလၤာေန႔ မနက္ပိုင္း (၁၁:၁၁)အခ်ိန္ယေန႔ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ကိုစုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာ-buy 3010 က်ပ္၊ Sell – 3040က်ပ္

စင္ကာပူေဒၚလာ -buy 2050 က်ပ္၊ Sell -2130က်ပ္

ဂ်ပန္ယန္း – buy 19.50 က်ပ္၊ Sell 20.50က်ပ္

ယူ႐ို – buy 2850က်ပ္၊ Sell 2950 က်ပ္

ထိုင္းဘတ္ေငြ – buy 79က်ပ္၊ Sell 80.50 က်ပ္

တ႐ုတ္ယြမ္ -buy 405 က်ပ္၊ Sell 430 က်ပ္

မေလးရွားရင္ဂစ္ -buy 630က်ပ္၊Sell 655 က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ယေန႔အေရာင္းအဝယ္မလုပ္ပါ။ေဈးႏႈန္းသိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ပေဈးကြက္တြင္းရွိ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းမ်ားအရ ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းအခ်ိန္အဖြင့္ေဈးတြင္ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ အေခါက္ေ႐ႊ ေရာင္းေဈး -၂၆၈ဝဝဝဝက်ပ္၊ ဝယ္ေဈး ၂၆၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ေန႔လည္ (၁၂:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႔ေ႐ႊေဈး တစ္ေအာင္စ 1673 US ေဒၚလာျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၾကားသိရွိရသမွ် ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မွီျငမ္းေဈးႏႈန္းမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။

 

စံခ်ိန္တင္ျပန္လည္ျမင့္တက္လာတဲ့ ယေန႔ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၂၂ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ တနလၤာေန႔ ယေန႔ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ကိုစုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ရန္ကုန္

92 Ron 2115 က်ပ္ / 95 Ron 2230 က်ပ္၊

ဒီဇယ္ 2650က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2720က်ပ္

ေနျပည္ေတာ္

92 Ron 2155 က်ပ္ / 95 Ron 2275 က်ပ္၊

ဒီဇယ္ 2690 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2765 က်ပ္

ျဖဴး(၁၁၅မိုင္)

92 Ron 2150 က်ပ္ /95 Ron 2270 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2685 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2765 က်ပ္

ပုသိမ္

92 Ron 2145 က်ပ္ /95 Ron 2260က်ပ္

ဒီဇယ္ 2680က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2755 က်ပ္

ဓႏုျဖဴ

92 Ron 2040 က်ပ္ /95 Ron 2255က်ပ္

ဒီဇယ္ 2675 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2750 က်ပ္

ဘာအံ

92 Ron 2150 က်ပ္ /95 Ron 2265 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2685 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2760 က်ပ္

ေမာ္လၿမိဳင္

92 Ron 2160 က်ပ္ /95 Ron 2285 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2695 က်ပ္ /ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2770 က်ပ္

မႏၲေလး

92 Ron 2160 က်ပ္ / 95 Ron 2275 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2695 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2770 က်ပ္

ေက်ာက္ပန္ေတာင္း

92 Ron 2170 က်ပ္ /95 Ron 2320 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2725 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2815 က်ပ္

ေညာင္ဦး

92 Ron 2190 က်ပ္ / 95 Ron 2355 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2730 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2820 က်ပ္

မေကြး

92 Ron 2610 က်ပ္ / 95 Ron 2275 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2695 က်ပ္/ ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2765 က်ပ္

စစ္ကိုင္း

92 Ron 2165 က်ပ္/ 95 Ron 2285 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2710 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2785 က်ပ္

ေ႐ႊဘို

92 Ron 2175 က်ပ္ / 95 Ron2360 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2700 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2780 က်ပ္

မုံ႐ြာ

92 Ron 2165 က်ပ္ / 95 Ron 2285 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2710 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္2785က်ပ္

တမူးၿမိဳ႕

92 Ron 2275 က်ပ္ / 95 Ron 2415 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2785က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2865 က်ပ္

ကေလး

92 Ron 2250 က်ပ္ /95 Ron 2390 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2760 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2840 က်ပ္

လြိဳင္ေကာ္

92 Ron 2200 က်ပ္ / 95 Ron 2315 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2735 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2805 က်ပ္

သံတြဲ

92 Ron 2205 က်ပ္/ 95 Ron 2325က်ပ္

ဒီဇယ္ 2740 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2810 က်ပ္

ေတာင္ႀကီး

92 Ron 2195 က်ပ္ / 95 Ron 2310 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2730 က်ပ္ /ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2805 က်ပ္

နမ့္စန္

92 Ron 2235 က်ပ္ / 95 Ron 2350 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2770 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ 2845 က်ပ္

လားရႈိး

92 Ron 2195 က်ပ္ / 95 Ron 2310က်ပ္

ဒီဇယ္ 2730က်ပ္ / ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ 2805 က်ပ္

မူဆယ္ (၁၀၅ မိုင္)

92 Ron 2295 က်ပ္ /95 Ron 2410 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2830 က်ပ္ /ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2905 က်ပ္

ဗန္းေမာ္

92 Ron 2240 က်ပ္ / 95 Ron 2355 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2795 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2870 က်ပ္

ေဝေမာ္

92 Ron 2250 က်ပ္ /95 Ron 2365 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2805 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2880က်ပ္

ျမစ္ႀကီးနား

92 Ron 2240 က်ပ္ /95 Ron 2355 က်ပ္

ဒီဇယ္ 2795 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2870 က်ပ္

ယခုေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္၂၀၂၂ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ (၇)ရက္ယေန႔ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။တစ္ဆိုင္ႏွင့္တစ္ဆိုင္ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ကြာႏိုင္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *