ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) အတြက္ ေဒၚလာေစ်း၊ ေ႐ႊေစ်း၊ စက္သုံးဆီေစ်း

ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) အတြက္ ေဒၚလာေစ်း၊ ေ႐ႊေစ်း၊ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား

ျပင္ပ ေဒၚလာေစ်း (10:09 Am)
USD =3000~3030 ေဒၚလာ)
Euro = 2850~2950 (ယူ႐ို)
SGD = 2020~2150 (စကၤာပူေဒၚလာ)
CNY = 380~430 (တ႐ုတ္ယြမ္)
GBP = 3300~3700 (ေပါင္

THB = 79~81 (ထိုင္းဘတ္)
MYR = 610~650 (မေလးရင္းဂစ္)
JPY = 19~22 (ဂ်ပန္ယန္း)
KRW = 1.9~2.4 (ကိုရီးယားဝမ္)
AUD = 1840~1950 (ဩစေၾတးလ်ေဒၚလာ)

HKD = 350~390 (ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ)
TWD = 87~94 (ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ)
IND = 33~37 (အိႏၵိယ႐ူပီး)
PHP = 47~55(ဖိလစ္ပိုင္ပီဆို)

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း
ရန္ကုန္
92 တစ္လီတာ 2040 က်ပ္
95 တစ္လီတာ 2135 က်ပ္
ဒီဇယ္တစ္လီတာ 2570 က်ပ္
ပရီမီယံ ဒီဇယ္တစ္လီတာ 2645 က်ပ္၊

ေနျပည္ေတာ္
92 တစ္လီတာ 2080 က်ပ္၊
95 တစ္လီတာ 2180 က်ပ္၊
ဒီဇယ္တစ္လီတာ 2610 က်ပ္၊
ပရီမီယံ ဒီဇယ္တစ္လီတာ 2685 က်ပ္

မႏၲေလး
92 တစ္လီတာ 2085 က်ပ္၊
95 တစ္လီတာ 2185 က်ပ္၊
ဒီဇယ္တစ္လီတာ 2615 က်ပ္၊
ပရီမီယံ ဒီဇယ္တစ္လီတာ 2690 က်ပ္

ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်း
တစ္ေအာင္စ 1639 USD ျဖစ္ပါတယ္။

YGEA ရည္ၫႊန္းေစ်းႏႈန္း (10:00 Am)
အေခါက္ေ႐ႊ တစ္က်ပ္သား − 1930000 က်ပ္

ျပင္ပ ေ႐ႊေစ်း (9:20 Am – မႏၲေလး)
အေခါက္ေ႐ႊ တက်ပ္သား − 2630000 က်ပ္ (ဝယ္)
အေခါက္ေ႐ႊ တက်ပ္သား − 2675000 က်ပ္ (ေရာင္း)

အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား မွီျငမ္းႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးသာျဖစ္ပါတယ္

အကယ္ဒမီ မီးလင္းေ႐ႊအပိတ္ေဈး(2:30 pm)
*****************************
1,936,000
(က်ပ္ တစ္ဆယ့္ ကိုးသိန္း ​​သုံးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္)
ကမာၻ႔ေ႐ႊေဈး (World Gold Price)
1 Ounce- 1644 USD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *