မိဘသံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ခံလိုက္ရတဲ့ ဒုကၡိတတစ္ဦး

MFP ၊ ႏိုဝငာၻ – ၁

အရက္ေသစာ မေသာက္မစား၊ ႐ိုး႐ိုးေအးေအးနဲ႔ မိအိုဖအိုေတြကို လုပ္ကိုင္ေကြၽးေမြးေနတဲ့ အသက္(၅၀)ေက်ာ္အ႐ြယ္ လူပ်ိဳႀကီး ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးကို စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီးညႇဥ္းပန္း သတ္ျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးက လက္တစ္ဖက္ ျဖတ္ထားရတဲ့ ဒုကၡိတတစ္ဦးပါ။

အသက္(၈၀)အ႐ြယ္ မ်က္စိကြယ္ေနတဲ့ ဖခင္၊ အသက္(၇၀)ေက်ာ္အ႐ြယ္ မိခင္ႏွင့္ လူပ်ိဳႀကီး ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးတို႔ သားမိသားအဖ သုံးေယာက္ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အိမ္ကို ေအာက္တိုဘာ(၁၉)ရက္မွာ ကံၾကမၼာဆိုး ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊဘုံသာ႐ြာက ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးကို စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီး ညႇဥန္းပန္း သတ္ျဖတ္သြားတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ မိဘကို လုပ္ေကြၽးျပဳစုေနတဲ့ သားႀကီးျဖစ္သူ ဆုံးပါးသြားၿပီးေနာက္ က်န္ရစ္သူ မိဘႏွစ္ပါး ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို MFP က တင္ဆက္ထားပါတယ္။

MFP

မိဘသံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ခံလိုက္ရတဲ့ ဒုကၡိတတစ္ဦး

MFP ၊ ႏိုဝင္ဘာ – ၁

အရက္ေသစာ မေသာက္မစား၊ ႐ိုး႐ိုးေအးေအးနဲ႔ မိအိုဖအိုေတြကို လုပ္ကိုင္ေကြၽးေမြးေနတဲ့ အသက္(၅၀)ေက်ာ္အ႐ြယ္ လူပ်ိဳႀကီး ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးကို စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီးညႇဥ္းပန္း သတ္ျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးက လက္တစ္ဖက္ ျဖတ္ထားရတဲ့ ဒုကၡိတတစ္ဦးပါ။

အသက္(၈၀)အ႐ြယ္ မ်က္စိကြယ္ေနတဲ့ ဖခင္၊ အသက္(၇၀)ေက်ာ္အ႐ြယ္ မိခင္ႏွင့္ လူပ်ိဳႀကီး ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးတို႔ သားမိသားအဖ သုံးေယာက္ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အိမ္ကို ေအာက္တိုဘာ(၁၉)ရက္မွာ ကံၾကမၼာဆိုး ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊဘုံသာ႐ြာက ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးကို စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီး ညႇဥန္းပန္း သတ္ျဖတ္သြားတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ မိဘကို လုပ္ေကြၽးျပဳစုေနတဲ့ သားႀကီးျဖစ္သူ ဆုံးပါးသြားၿပီးေနာက္ က်န္ရစ္သူ မိဘႏွစ္ပါး ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို MFP က တင္ဆက္ထားပါတယ္။

MFP

မိဘသံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ခံလိုက္ရတဲ့ ဒုကၡိတတစ္ဦး

MFP ၊ ႏိုဝငာၻ – ၁

အရက္ေသစာ မေသာက္မစား၊ ႐ိုး႐ိုးေအးေအးနဲ႔ မိအိုဖအိုေတြကို လုပ္ကိုင္ေကြၽးေမြးေနတဲ့ အသက္(၅၀)ေက်ာ္အ႐ြယ္ လူပ်ိဳႀကီး ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးကို စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီးညႇဥ္းပန္း သတ္ျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးက လက္တစ္ဖက္ ျဖတ္ထားရတဲ့ ဒုကၡိတတစ္ဦးပါ။

အသက္(၈၀)အ႐ြယ္ မ်က္စိကြယ္ေနတဲ့ ဖခင္၊ အသက္(၇၀)ေက်ာ္အ႐ြယ္ မိခင္ႏွင့္ လူပ်ိဳႀကီး ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးတို႔ သားမိသားအဖ သုံးေယာက္ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အိမ္ကို ေအာက္တိုဘာ(၁၉)ရက္မွာ ကံၾကမၼာဆိုး ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊဘုံသာ႐ြာက ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦးကို စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီး ညႇဥန္းပန္း သတ္ျဖတ္သြားတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ မိဘကို လုပ္ေကြၽးျပဳစုေနတဲ့ သားႀကီးျဖစ္သူ ဆုံးပါးသြားၿပီးေနာက္ က်န္ရစ္သူ မိဘႏွစ္ပါး ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို MFP က တင္ဆက္ထားပါတယ္။

MFP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *