ဒီေမာဆို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနရာယူထားတဲ့စခေတြကို PDF ေလးေတြမနက္ခင္းေလးမွာနာနတ္သီးေကြၽး(႐ုပ္သံ)

ေအာက္ဆုံးတြင္႐ုပ္သံဖိုင္ပါရွိပါသည္👇👇👇👇👇

ဒီေမာဆို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနရာယူထားတဲ့စခေတြကို PDF ေလးေတြမနက္ခင္းေလးမွာနာနတ္သီးေကြၽး(႐ုပ္သံ)

ေအာက္ဆုံးတြင္႐ုပ္သံဖိုင္ပါရွိပါသည္👇👇👇👇👇

ဒီေမာဆို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနရာယူထားတဲ့စခေတြကို PDF ေလးေတြမနက္ခင္းေလးမွာနာနတ္သီးေကြၽး(႐ုပ္သံ)

ေအာက္ဆုံးတြင္႐ုပ္သံဖိုင္ပါရွိပါသည္👇👇👇👇👇

ဒီေမာဆို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနရာယူထားတဲ့စခေတြကို PDF ေလးေတြမနက္ခင္းေလးမွာနာနတ္သီးေကြၽး(႐ုပ္သံ)

ေအာက္ဆုံးတြင္႐ုပ္သံဖိုင္ပါရွိပါသည္👇👇👇👇👇

႐ုပ္သံၾကည့္ရန္👇👇👇👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *