“အနာဂတ္ အတြက္ ညီမေလးေတြ အခ်ိန္ ခဏေ လာက္ေပးၿပီး ဖတ္ေစ ခ်င္တယ္”

မငိုပါနဲ႔ ညီမေလး အရင္က… အရမ္ းခ်စ္ တယ္ဆို…

လက္ထပ္ ၿပီးလို႔ ၾကာလာ တဲ့အခါ သိပ္ခ်စ္ ပါတယ္ ဆိုတဲ့ သူေတြက ကိုယ့္အတြတ္ ရန္သူ ျဖစ္လာ တတ္တယ္ ဘာေၾကာင့္လဲ… သိလား

ညီမေလး..? ရည္းစား စကား အေျပာခံ တုန္းက အေျပာေကာင္း တာကို…အဲဒါပဲ…

အခ်စ္ စစ္လို႔ မခံယူပါနဲ႔ အႀကီးက်ယ္ မွားသြားတတ္တယ္…ညီမေလးမွာ ဦးေႏွာက္ အေမွ်ာ္ အျမင္ေတြ

ရွိတယ္ မရခင္ ထဲက ေသခ် ာစီ စစ္ပီးမွ လက္ထပ္ပါ ။

အစား မေတာ္ တစ္လုတ္ အသြားမေ တာ္ တစ္လမ္း ဆိုတဲ့ စကားက အလကား ရွိေနတာ မဟုတ္ဖူးေနာ္…အေ႐ြးမွာ းခဲ့ရင္ တစ္သက္လုံး ညီမေလး

စိတ္ညစ္ေန ရလိမ့္မယ္ ။ အခ်စ္ကို ယုံၾကည္ လို႔ရတယ္…

အခ်စ္ ဆိုတာကို ကိုးကြယ္လို႔ မရဖူးေလတစ္ခ်ိဳ႕က…

အခ်စ္အတြက္ နဲ႔ ဘဝပါ ပ်က္သြားတဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ

ဒူးနဲ႔ မ်က္ရည္ သုတ္ရ တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္…

စဥ္းစားပါ… ေတြးေခၚပါ… အညႇာ မလြယ္ပါနဲ႔… ညီမေလး

အနာဂတ္… ညီမေလး မ်ားသို႔

Credit_O.A.M.A.

=========

“အနာဂတ္ အတြက္ ညီမေလးေတြ အခ်ိန္ ခဏေ လာက္ေပးၿပီး ဖတ္ေစ ခ်င္တယ္”

မငိုပါနဲ႔ ညီမေလး အရင္က… အရမ္ းခ်စ္ တယ္ဆို…

လက္ထပ္ ၿပီးလို႔ ၾကာလာ တဲ့အခါ သိပ္ခ်စ္ ပါတယ္ ဆိုတဲ့ သူေတြက ကိုယ့္အတြတ္ ရန္သူ ျဖစ္လာ တတ္တယ္ ဘာေၾကာင့္လဲ… သိလား

ညီမေလး..? ရည္းစား စကား အေျပာခံ တုန္းက အေျပာေကာင္း တာကို…အဲဒါပဲ…

အခ်စ္ စစ္လို႔ မခံယူပါနဲ႔ အႀကီးက်ယ္ မွားသြားတတ္တယ္…ညီမေလးမွာ ဦးေႏွာက္ အေမွ်ာ္ အျမင္ေတြ

ရွိတယ္ မရခင္ ထဲက ေသခ် ာစီ စစ္ပီးမွ လက္ထပ္ပါ ။

အစား မေတာ္ တစ္လုတ္ အသြားမေ တာ္ တစ္လမ္း ဆိုတဲ့ စကားက အလကား ရွိေနတာ မဟုတ္ဖူးေနာ္…အေ႐ြးမွာ းခဲ့ရင္ တစ္သက္လုံး ညီမေလး

စိတ္ညစ္ေန ရလိမ့္မယ္ ။ အခ်စ္ကို ယုံၾကည္ လို႔ရတယ္…

အခ်စ္ ဆိုတာကို ကိုးကြယ္လို႔ မရဖူးေလတစ္ခ်ိဳ႕က…

အခ်စ္အတြက္ နဲ႔ ဘဝပါ ပ်က္သြားတဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ

ဒူးနဲ႔ မ်က္ရည္ သုတ္ရ တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္…

စဥ္းစားပါ… ေတြးေခၚပါ… အညႇာ မလြယ္ပါနဲ႔… ညီမေလး

အနာဂတ္… ညီမေလး မ်ားသို႔

Credit_O.A.M.A.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *