စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ေတြ ေလေၾကာင္းသုံးတိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ေကာကရိတ္ၿမိဳ႕တိုက္ပြဲတေနရာ(႐ုပ္သံ)

BVJ၊ ေအာက္တိုဘာ၂၁၊ ၂၀၂၂

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔မနက္အေစာပိုင္းကစလို႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ လက္နက္ႀကီးသာမက ေလေၾကာင္းကေနပါတိုက္ခိုက္လို႔ အရပ္ျပည္သူေတြ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈေတြရွိေနပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီနဲ႔ BGF ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ေတြကို KNLA မဟာ မိတ္ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြက တိုက္ခိုက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတိုက္ပြဲတေနရာက မဟာမိတ္ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ႐ုပ္သံအခ်ိဳ႕ကို ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Video – Supplied

စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ေတြ ေလေၾကာင္းသုံးတိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ေကာကရိတ္ၿမိဳ႕တိုက္ပြဲတေနရာ(႐ုပ္သံ)

BVJ၊ ေအာက္တိုဘာ၂၁၊ ၂၀၂၂

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔မနက္အေစာပိုင္းကစလို႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ လက္နက္ႀကီးသာမက ေလေၾကာင္းကေနပါတိုက္ခိုက္လို႔ အရပ္ျပည္သူေတြ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈေတြရွိေနပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီနဲ႔ BGF ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ေတြကို KNLA မဟာ မိတ္ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြက တိုက္ခိုက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတိုက္ပြဲတေနရာက မဟာမိတ္ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ႐ုပ္သံအခ်ိဳ႕ကို ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Video – Supplied

စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ေတြ ေလေၾကာင္းသုံးတိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ေကာကရိတ္ၿမိဳ႕တိုက္ပြဲတေနရာ(႐ုပ္သံ)

BVJ၊ ေအာက္တိုဘာ၂၁၊ ၂၀၂၂

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔မနက္အေစာပိုင္းကစလို႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ လက္နက္ႀကီးသာမက ေလေၾကာင္းကေနပါတိုက္ခိုက္လို႔ အရပ္ျပည္သူေတြ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈေတြရွိေနပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီနဲ႔ BGF ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ေတြကို KNLA မဟာ မိတ္ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြက တိုက္ခိုက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတိုက္ပြဲတေနရာက မဟာမိတ္ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ႐ုပ္သံအခ်ိဳ႕ကို ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Video – Supplied

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *