၃၉မိုင္ (ဘုရားႀကီးလမ္းခြဲ)။ ၇၂မိုင္ ၂ဖာလုံ (ဒိုက္ဦးလမ္းခြဲ)။၈၃မိုင္ ၃ဖာလုံ (မင္းလွလမ္းခြဲ)။၈၃မိုင္ ၆ဖာလုံ (ေက်ာက္တံခါးလမ္းခြဲ)။၁၁၅မိုင္ (ျဖဴးလမ္းခြဲ)။၁၃၈မိုင္ ၁ဖာလုံ (အုတ္တြင္း ၊ ေပါက္ေခါင္းလမ္းခြဲ)

၁၄၅မိုင္ (ခေပါင္းတံတား)။၁၄၆မိုင္ ရဖာလုံ (ေတာင္ငူလမ္းခြဲ)။၁၅၄မိုင္ (ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္လမ္းခြဲ)။၁၇၃မိုင္ ၂ဖာလုံ(သာဂရလမ္းခြဲ)။၂၂ဝမိုင္ ၄ဖာလုံ (ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းခြဲ)။၂၃၃ မိုင္ ၄ဖာလုံ(တပ္ကုန္းလမ္းခြဲ)

၂၆၂ မိုင္ ၁ဖာလုံ(ေပ်ာ္ဘြယ္လမ္းခြဲ)။၂၈၄ မိုင္ ၆ဖာလုံ(မိတၳီလာလမ္းခြဲ)။၃၂၅ မိုင္ ၆ဖာလုံ(ျမင္းၿခံလမ္းခြဲ)။ခရီးမိုင္အကြားေဝးမ်ား – ရန္ကုန္ – ဒိုက္ဦး – 86 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေညာင္ေလးပင္ – 98 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဖဒို – 115 မိုင္။

ရန္ကုန္ – မေဒါက္ – 110 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေ႐ႊက်င္ – 114 မိုင္။ရန္ကုန္ – ပဲႏြယ္ကုန္း – 122 မိုင္။ရန္ကုန္ – ျဖဴး – 142 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေဇယ်ဝတီ – 144 မိုင္။ရန္ကုန္ –ေတာင္ငူ – 175 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေရတာရွည္ – 192 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဆြာ – 201 မိုင္

ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္(လမ္းသစ္)– 240 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္(လမ္းေဟာင္း)-250 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေပ်ာ္ဘြယ္- 312 မိုင္။ရန္ကုန္ – မိတၳီလာ – 338 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေတာင္သာ – 381မိုင္။ရန္ကုန္ – ျမင္းၿခံ – 396 မိုင္။

ရန္ကုန္ –စစ္ကိုင္း – 425 မိုင္။ရန္ကုန္ – မႏၲေလး – 430 မိုင္။ရန္ကုန္ – မုံ႐ြာ – 495 မိုင္။ရန္ကုန္ – ျပင္ဦးလြင္ – 472 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေ႐ႊဘို -500 မိုင္။ရန္ကုန္ –တန႔္ဆည္-560 မိုင္။ရန္ကုန္ -လားရႈိး -605 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေတာင္ႀကီး – 424 မိုင္

ရန္ကုန္ – လြိဳင္ေကာ္ –377 မိုင္။ရန္ကုန္ – ရမ္းၿဗဲကြၽန္း – 400 မိုင္။ရန္ကုန္ – တမူး – 725 မိုင္။ရန္ကုန္မွ (႐ိုးမအေနာက္လမ္းပိုင္း)-ရန္ကုန္ -လက္ပံတန္း -85 မိုင္။ရန္ကုန္ – ျပည္ – 179 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေပါက္ေခါင္း -203 မိုင္။

ရန္ကုန္ – ေအာင္လံ-223 မိုင္။ရန္ကုန္ – ႀကံခင္း -245 မိုင္။ရန္ကုန္ – ျမန္ေအာင္ – 250 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေတာင္တြင္းႀကီး-280 မိုင္။ရန္ကုန္ – မေကြး – 331 မိုင္။ရန္ကုန္ – မင္းဘူး – 332 မိုင္။ရန္ကုန္ –အထက္မင္းလွ – 350 မိုင္

ရန္ကုန္ –ေရနံေခ်ာင္းဆင္ျဖဴကြၽန္း-363 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေက်ာက္ပန္းေတာင္း – 397 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေခ်ာက္- 408 မိုင္။ရန္ကုန္ – ပုဂံ-ေညာင္ဦး – 431 မိုင္။ရန္ကုန္ – ပခုကၠဴ- 445 မိုင္။ရန္ကုန္ – ျမင္းၿခံ -456 မိုင္။

ရန္ကုန္ – ႏြားထိုးႀကီး – 476 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေတာင္ကုတ္-279 မိုင္။ရန္ကုန္ – သံတြဲ -323 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေက်ာက္ျဖဴ – 400 မိုင္။ရန္ကုန္ – စစ္ေတြ – 634 မိုင္။ရန္ကုန္မွ(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလမ္းပိုင္း) – ရန္ကုန္ –မအူပင္ -51 မိုင္

ရန္ကုန္ – အိမ္မဲ -75 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေျမာင္းျမ -102 မိုင္။ရန္ကုန္ – လပြတၱာ -150 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဂြ-146 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဆပ္သြား -182 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေရၾကည္- 90 မိုင္။ရန္ကုန္ – ငသိုင္းေခ်ာင္း – 93 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဟသၤာတ-96 မိုင္။

ရန္ကုန္ – ထူးႀကီး-133 မိုင္။ရန္ကုန္ – ပုသိမ္ -115 မိုင္။ရန္ကုန္ –ေခ်ာင္းသာ – 150 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေငြေဆာင္ -145 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဖ်ာပုံ -60 မိုင္/85 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဘိုကေလး – 85 မိုင္/105 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေညာင္တုန္း -35 မိုင္

ရန္ကုန္ – ေက်ာင္းကုန္း- 74 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဇလြန္ -86 မိုင္။ရန္ကုန္ – က်ိဳက္လတ္-74 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဝါးခယ္မ -93 မိုင္။ရန္ကုန္ – က်ဳံေပ်ာ္- 96 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေ႐ႊေလာင္း -78 မိုင္။ရန္ကုန္ – ႐ုံးေဒါင့္- 80 မိုင္။ရန္ကုန္ – က်ိဳက္ပိ- 85 မိုင္

ရန္ကုန္ – ေလးမ်က္ႏွာ- 110 မိုင္။ရန္ကုန္ – သာေပါင္း-142 မိုင္။ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္-ထားဝယ္-ၿမိတ္လမ္းပိုင္း – ရန္ကုန္-က်ိဳက္ထို-110 မိုင္။ရန္ကုန္-က်ိဳက္ထီး႐ိုး-119 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေတာင္စြန္း-120 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဘီးလင္း -128 မိုင္

ရန္ကုန္ – သထုံ -152 မိုင္။ရန္ကုန္ – မုတၱမ – 190 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္-194 မိုင္။ရန္ကုန္ – မုဒုံ -208 မိုင္။ရန္ကုန္ – သံျဖဴဇရပ္- 230 မိုင္။ရန္ကုန္ – က်ိဳကၡမီ – 245 မိုင္။ရန္ကုန္ – ဘားအံ- 180 မိုင္။ရန္ကုန္ – သာမည-200 မိုင္။

ရန္ကုန္ – ေကာ့ကရိတ္- 235 မိုင္။ရန္ကုန္ – ျမဝတီ -279 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေရး – 287 မိုင္။ရန္ကုန္ – ထားဝယ္- 397 မိုင္။ရန္ကုန္ – ၿမိတ္- 550 မိုင္။ရန္ကုန္ – ေကာ့ေသာင္း -745 မိုင္။ေနျပည္ေတာ္လမ္းပိုင္း – ေနျပည္ေတာ္ – ရန္ကုန္ – 240 မိုင္/250 မိုင္

ေနျပည္ေတာ္ – မေကြး – 160 မိုင္။ေန ျပည္ေတာ္ – မႏၲေလး -180 မိုင္။ေနျပည္ေတာ္ – ေညာင္ဦး – 183 မိုင္။ေနျပည္ေတာ္ – ေတာင္ႀကီး- 174 မိုင္။ေနျပည္ေတာ္ – မုံ႐ြာ – 260 မိုင္။ေနျပည္ေတာ္ – ေတာင္ငူ – 75 မိုင္။ေနျပည္ေတာ္ –လြိဳင္ေကာ္-250 မိုင္

ေနျပည္ေတာ္– ျပည္ -150 မိုင္။မႏၲေလး လမ္းပိုင္း – မႏၲေလး – ေတာင္ႀကီး – 204 မိုင္။မႏၲေလး –လားရႈိး – 175 မိုင္မႏၲေလး – မူဆယ္- 288 မိုင္။မႏၲေလး – မိုးကုတ္-115 မိုင္။မႏၲေလး – မင္းလွ – 250 မိုင္။မႏၲေလး – ျပည္ – 373 မိုင္

မႏၲေလး – ေတာင္ငူ – 255 မိုင္။မႏၲေလး – ေက်ာက္ပန္းေတာင္း-155 မိုင္။မႏၲေလး – ျမင္းၿခံ – 96 မိုင္။မႏၲေလး – ျပင္ဦးလြင္- 42 မိုင္။မႏၲေလး – ေ႐ႊဘို-70 မိုင္။မႏၲေလး – ေရဦး -95 မိုင္။မႏၲေလး – တန႔္ဆည္ -110 မိုင္။မႏၲေလး – တမူး – 295 မိုင္

မႏၲေလး – ပုလဲ-110 မိုင္။မႏၲေလး – စဥ့္ကူ- 60 မိုင္။မႏၲေလး – မတၱရာ- 20 မိုင္။မႏၲေလး – ေ႐ြကူ – 245 မိုင္။မႏၲေလး – ဗန္းေမာ္ – 270 မိုင္။မႏၲေလး – ထီးခ်ိဳင့္ – 170 မိုင္။မႏၲေလး – ကသာ – 230 မိုင္။မႏၲေလး – ကေလး – 210 မိုင္

မႏၲေလး – တေကာင္း -130 မိုင္။မႏၲေလး – သပိတ္က်င္း -90 မိုင္။ မႏၲေလး – ငါးအိုး – 200 မိုင္။မႏၲေလး – ပခုကၠဴ -125 မိုင္။မႏၲေလး – ဆည္ေတာ္ – 30 မိုင္။မႏၲေလး – မုံ႐ြာ – 80 မိုင္

ရန္ကုန္ – မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး၏ စုစုေပါင္းမိုင္အရွည္မွာ( ၃၆၆မိုင္ ၃ဖာလုံ )ျဖစ္ပါသည္။အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္တစ္နာရီလွ်င္ကီလိုမီတာ ၁၀၀ (မိုင္ ၆၀) ထက္ပို၍ မေမာင္းသင့္ပါ

မိုင္တိုင္ ၁၆၅ ႏွင့္ ၁၇၁ အၾကားတြင္လမ္းေကြ႕မ်ားရွိပါသျဖင့္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၈၀ ထက္ပို၍မေမာင္းသင့္ပါ။

မူရင္းေရးသားသူအား Credit ေပးပါသည္

===========

၃၉မိုင် (ဘုရားကြီးလမ်းခွဲ)။ ၇၂မိုင် ၂ဖာလုံ (ဒိုက်ဦးလမ်းခွဲ)။၈၃မိုင် ၃ဖာလုံ (မင်းလှလမ်းခွဲ)။၈၃မိုင် ၆ဖာလုံ (ကျောက်တံခါးလမ်းခွဲ)။၁၁၅မိုင် (ဖြူးလမ်းခွဲ)။၁၃၈မိုင် ၁ဖာလုံ (အုတ်တွင်း ၊ ပေါက်ခေါင်းလမ်းခွဲ)

၁၄၅မိုင် (ခပေါင်းတံတား)။၁၄၆မိုင် ရဖာလုံ (တောင်ငူလမ်းခွဲ)။၁၅၄မိုင် (ကေတုမတီမြို့သစ်လမ်းခွဲ)။၁၇၃မိုင် ၂ဖာလုံ(သာဂရလမ်းခွဲ)။၂၂ဝမိုင် ၄ဖာလုံ (တောင်တွင်းကြီးလမ်းခွဲ)။၂၃၃ မိုင် ၄ဖာလုံ(တပ်ကုန်းလမ်းခွဲ)

၂၆၂ မိုင် ၁ဖာလုံ(ပျော်ဘွယ်လမ်းခွဲ)။၂၈၄ မိုင် ၆ဖာလုံ(မိတ္ထီလာလမ်းခွဲ)။၃၂၅ မိုင် ၆ဖာလုံ(မြင်းခြံလမ်းခွဲ)။ခရီးမိုင်အကွားဝေးများ – ရန်ကုန် – ဒိုက်ဦး – 86 မိုင်။ရန်ကုန် – ညောင်လေးပင် – 98 မိုင်။ရန်ကုန် – ဖဒို – 115 မိုင်။

ရန်ကုန် – မဒေါက် – 110 မိုင်။ရန်ကုန် – ရွှေကျင် – 114 မိုင်။ရန်ကုန် – ပဲနွယ်ကုန်း – 122 မိုင်။ရန်ကုန် – ဖြူး – 142 မိုင်။ရန်ကုန် – ဇေယျဝတီ – 144 မိုင်။ရန်ကုန် –တောင်ငူ – 175 မိုင်။ရန်ကုန် – ရေတာရှည် – 192 မိုင်။ရန်ကုန် – ဆွာ – 201 မိုင်

ရန်ကုန် – နေပြည်တော်(လမ်းသစ်)– 240 မိုင်။ရန်ကုန် – နေပြည်တော်(လမ်းဟောင်း)-250 မိုင်။ရန်ကုန် – ပျော်ဘွယ်- 312 မိုင်။ရန်ကုန် – မိတ္ထီလာ – 338 မိုင်။ရန်ကုန် – တောင်သာ – 381မိုင်။ရန်ကုန် – မြင်းခြံ – 396 မိုင်။

ရန်ကုန် –စစ်ကိုင်း – 425 မိုင်။ရန်ကုန် – မန္တလေး – 430 မိုင်။ရန်ကုန် – မုံရွာ – 495 မိုင်။ရန်ကုန် – ပြင်ဦးလွင် – 472 မိုင်။ရန်ကုန် – ရွှေဘို -500 မိုင်။ရန်ကုန် –တန့်ဆည်-560 မိုင်။ရန်ကုန် -လားရှိုး -605 မိုင်။ရန်ကုန် – တောင်ကြီး – 424 မိုင်

ရန်ကုန် – လွိုင်ကော် –377 မိုင်။ရန်ကုန် – ရမ်းဗြဲကျွန်း – 400 မိုင်။ရန်ကုန် – တမူး – 725 မိုင်။ရန်ကုန်မှ (ရိုးမအနောက်လမ်းပိုင်း)-ရန်ကုန် -လက်ပံတန်း -85 မိုင်။ရန်ကုန် – ပြည် – 179 မိုင်။ရန်ကုန် – ပေါက်ခေါင်း -203 မိုင်။

ရန်ကုန် – အောင်လံ-223 မိုင်။ရန်ကုန် – ကြံခင်း -245 မိုင်။ရန်ကုန် – မြန်အောင် – 250 မိုင်။ရန်ကုန် – တောင်တွင်းကြီး-280 မိုင်။ရန်ကုန် – မကွေး – 331 မိုင်။ရန်ကုန် – မင်းဘူး – 332 မိုင်။ရန်ကုန် –အထက်မင်းလှ – 350 မိုင်

ရန်ကုန် –ရေနံချောင်းဆင်ဖြူကျွန်း-363 မိုင်။ရန်ကုန် – ကျောက်ပန်းတောင်း – 397 မိုင်။ရန်ကုန် – ချောက်- 408 မိုင်။ရန်ကုန် – ပုဂံ-ညောင်ဦး – 431 မိုင်။ရန်ကုန် – ပခုက္ကူ- 445 မိုင်။ရန်ကုန် – မြင်းခြံ -456 မိုင်။

ရန်ကုန် – နွားထိုးကြီး – 476 မိုင်။ရန်ကုန် – တောင်ကုတ်-279 မိုင်။ရန်ကုန် – သံတွဲ -323 မိုင်။ရန်ကုန် – ကျောက်ဖြူ – 400 မိုင်။ရန်ကုန် – စစ်တွေ – 634 မိုင်။ရန်ကုန်မှ(ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလမ်းပိုင်း) – ရန်ကုန် –မအူပင် -51 မိုင်

ရန်ကုန် – အိမ်မဲ -75 မိုင်။ရန်ကုန် – မြောင်းမြ -102 မိုင်။ရန်ကုန် – လပွတ္တာ -150 မိုင်။ရန်ကုန် – ဂွ-146 မိုင်။ရန်ကုန် – ဆပ်သွား -182 မိုင်။ရန်ကုန် – ရေကြည်- 90 မိုင်။ရန်ကုန် – ငသိုင်းချောင်း – 93 မိုင်။ရန်ကုန် – ဟင်္သာတ-96 မိုင်။

ရန်ကုန် – ထူးကြီး-133 မိုင်။ရန်ကုန် – ပုသိမ် -115 မိုင်။ရန်ကုန် –ချောင်းသာ – 150 မိုင်။ရန်ကုန် – ငွေဆောင် -145 မိုင်။ရန်ကုန် – ဖျာပုံ -60 မိုင်/85 မိုင်။ရန်ကုန် – ဘိုကလေး – 85 မိုင်/105 မိုင်။ရန်ကုန် – ညောင်တုန်း -35 မိုင်

ရန်ကုန် – ကျောင်းကုန်း- 74 မိုင်။ရန်ကုန် – ဇလွန် -86 မိုင်။ရန်ကုန် – ကျိုက်လတ်-74 မိုင်။ရန်ကုန် – ဝါးခယ်မ -93 မိုင်။ရန်ကုန် – ကျုံပျော်- 96 မိုင်။ရန်ကုန် – ရွှေလောင်း -78 မိုင်။ရန်ကုန် – ရုံးဒေါင့်- 80 မိုင်။ရန်ကုန် – ကျိုက်ပိ- 85 မိုင်

ရန်ကုန် – လေးမျက်နှာ- 110 မိုင်။ရန်ကုန် – သာပေါင်း-142 မိုင်။ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်-ထားဝယ်-မြိတ်လမ်းပိုင်း – ရန်ကုန်-ကျိုက်ထို-110 မိုင်။ရန်ကုန်-ကျိုက်ထီးရိုး-119 မိုင်။ရန်ကုန် – တောင်စွန်း-120 မိုင်။ရန်ကုန် – ဘီးလင်း -128 မိုင်

ရန်ကုန် – သထုံ -152 မိုင်။ရန်ကုန် – မုတ္တမ – 190 မိုင်။ရန်ကုန် – မော်လမြိုင်-194 မိုင်။ရန်ကုန် – မုဒုံ -208 မိုင်။ရန်ကုန် – သံဖြူဇရပ်- 230 မိုင်။ရန်ကုန် – ကျိုက္ခမီ – 245 မိုင်။ရန်ကုန် – ဘားအံ- 180 မိုင်။ရန်ကုန် – သာမည-200 မိုင်။

ရန်ကုန် – ကော့ကရိတ်- 235 မိုင်။ရန်ကုန် – မြဝတီ -279 မိုင်။ရန်ကုန် – ရေး – 287 မိုင်။ရန်ကုန် – ထားဝယ်- 397 မိုင်။ရန်ကုန် – မြိတ်- 550 မိုင်။ရန်ကုန် – ကော့သောင်း -745 မိုင်။နေပြည်တော်လမ်းပိုင်း – နေပြည်တော် – ရန်ကုန် – 240 မိုင်/250 မိုင်

နေပြည်တော် – မကွေး – 160 မိုင်။နေ ပြည်တော် – မန္တလေး -180 မိုင်။နေပြည်တော် – ညောင်ဦး – 183 မိုင်။နေပြည်တော် – တောင်ကြီး- 174 မိုင်။နေပြည်တော် – မုံရွာ – 260 မိုင်။နေပြည်တော် – တောင်ငူ – 75 မိုင်။နေပြည်တော် –လွိုင်ကော်-250 မိုင်

နေပြည်တော်– ပြည် -150 မိုင်။မန္တလေး လမ်းပိုင်း – မန္တလေး – တောင်ကြီး – 204 မိုင်။မန္တလေး –လားရှိုး – 175 မိုင်မန္တလေး – မူဆယ်- 288 မိုင်။မန္တလေး – မိုးကုတ်-115 မိုင်။မန္တလေး – မင်းလှ – 250 မိုင်။မန္တလေး – ပြည် – 373 မိုင်

မန္တလေး – တောင်ငူ – 255 မိုင်။မန္တလေး – ကျောက်ပန်းတောင်း-155 မိုင်။မန္တလေး – မြင်းခြံ – 96 မိုင်။မန္တလေး – ပြင်ဦးလွင်- 42 မိုင်။မန္တလေး – ရွှေဘို-70 မိုင်။မန္တလေး – ရေဦး -95 မိုင်။မန္တလေး – တန့်ဆည် -110 မိုင်။မန္တလေး – တမူး – 295 မိုင်

မန္တလေး – ပုလဲ-110 မိုင်။မန္တလေး – စဉ့်ကူ- 60 မိုင်။မန္တလေး – မတ္တရာ- 20 မိုင်။မန္တလေး – ရွေကူ – 245 မိုင်။မန္တလေး – ဗန်းမော် – 270 မိုင်။မန္တလေး – ထီးချိုင့် – 170 မိုင်။မန္တလေး – ကသာ – 230 မိုင်။မန္တလေး – ကလေး – 210 မိုင်

မန္တလေး – တကောင်း -130 မိုင်။မန္တလေး – သပိတ်ကျင်း -90 မိုင်။ မန္တလေး – ငါးအိုး – 200 မိုင်။မန္တလေး – ပခုက္ကူ -125 မိုင်။မန္တလေး – ဆည်တော် – 30 မိုင်။မန္တလေး – မုံရွာ – 80 မိုင်

ရန်ကုန် – မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ စုစုပေါင်းမိုင်အရှည်မှာ( ၃၆၆မိုင် ၃ဖာလုံ )ဖြစ်ပါသည်။အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်တစ်နာရီလျှင်ကီလိုမီတာ ၁၀၀ (မိုင် ၆၀) ထက်ပို၍ မမောင်းသင့်ပါ

မိုင်တိုင် ၁၆၅ နှင့် ၁၇၁ အကြားတွင်လမ်းကွေ့များရှိပါသဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၈၀ ထက်ပို၍မမောင်းသင့်ပါ။

မူရင်းရေးသားသူအား Credit ပေးပါသည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *