စစ္ေကာင္စီအား အျမစ္ျဖတ္မည့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏ အဆုံးအျဖတ္ သီအိုရီခု ေတာ္လွန္ေရးက အေနထား အေျခေနက ရွင္းတယ္ !!

(၁)NUG ဟာ ျပည္သူ႔အစိုးရျဖစ္သည့္အ တြက္ (လိုတိုးပိုေလ်ာ့ အားနည္းတာရွိေပမယ့္ အျပစ္မျမင္ပဲ ေဝဖန္အႀကံျပဳ စိတ္ ရွည္ သီးခံၿပီး) စက္တင္ဘာမွာ NUG အစိုး ရ အနိုင္ရရွိေအာင္ တရားဝင္ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူလူထုမွ ယခုထက္ ပိုမိုၿပီး ဝန္းရံ ကူညီ ေထာက္ခံေပးရမည္ဒါမွ စကစကို အနိုင္ရရွိၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္

(၂)ျပည္ပနိုင္ငံအဖြဲ႕စည္းမ်ားကို ယုံၾကည္ အားကိုးမႈ သိပ္မရွိေသာ္လည္း သံတမန္နည္းနဲ႔ ဥပေဒလုပ္ထုံးနည္းမ်ားအရ စည္းေဘာင္ထဲက သြားေနရသည့္အတြက္အခ်ိန္ေပးစိတ္ရွည္ေစာင့္စြာျဖင့္တရားဥပေဒေဘာင္ထဲမွေနေအာင္ပြဲကိုအရယူၾကရမည္ျဖစ္သည္ထိုနည္းလမ္းမွအပ အျခားမရွိပါ

(၃)သို႔ေသာ္ အထပ္ပါ အေပၚႏွစ္ခ်က္သည္ စက္တင္ဘာ ကူလအစည္းေဝးအဆုံးျဖတ္မွာ ရလာဒ္ေကာင္း မထြက္ေပၚခဲ့ရင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ထြက္ေပၚလာမႈရလာဒ္ကို စကစမွ လက္မခံေသာ္လည္းေကာင္း ထိုအခ်ိန္ ဘယ္နည္းနဲ႔မဆို D Day စတင္ေပါက္ဖြားလာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္

အနိုင္ရရွိသူ NUG နဲ႔ ျပည္သူအတြက္ နိုင္ငံ့အစိုးရတရပ္အသြင္နဲ႔ ေဘာင္အတြင္းမွ တရားဝင္ရပ္တည္ခြင့္ ရရွိသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ပအကူညီမ်ား ရရွိနိုင္မႈ အခြင့္လမ္း ပိုမ်ားသလို_ရရွိၿပီး စကစအား စစ္ေရးျဖင့္ အျမစ္ျပတ္ ျဖဳတ္ခ်နိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္
ထိုအတြက္

– US နဲ႔ China ျမန္မာ့အေရး ‌ေဆြးေႏြးမႈ– US ကာဝန္မွ စကစလုပ္ရပ္အား လက္မခံနိုင္ဘူး ဟု တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားမႈ
– အက်ိဳးရလာဒ္ထိခိုက္လာရင္ စစ္ေရးနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္း မယ္ဟု US မွ တ်ဳတ္အား အတိလင္း ထုတ္ေဖာ္ေ်ပာၾကားမႈ–စင္ကာပူမွာေလယာဥ္သေဘာ္ ဆီျဖည့္ ဆိုက္ကပ္ မႈနဲ႔ ပ်ံသန္းခြင့္ သေဘာတူညီထားမႈ– US ေရာ UK ေရာ အာရွေရျပင္မွာ တပ္ဆြဲထားမႈနဲ႔ ေတာင္ပင္လယ္ကို က်ဳးေက်ာ္ျပထားမႈ– ဘဂ္လားေဒရွ႕္ဘက္မွာ UN စစ္ကားေတြ လႈပ္ရွား ေရြ႕လ်ားေနမႈ

ဒါေတြကို ဆက္စပ္ေတြးၾကည့္ရင္ေတာ့ စက္တင္ဘာဟာ အေျခေနတခုကို ယတိျပတ္ ေျပာင္းလဲ ေရြ႕သြားနိုင္တယ္လို႔ ခန႔္မွန္းမိတယ္

အကယ္၍ ျပင္ပအဖြဲ႕စည္းေတြက ထိုသို႔ေျပာင္းလဲေအာင္ မလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ NUG ဟာ သူ႔တာဝန္ ေက်ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္သူအားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေမၽွာ္လင့္စရာ အေျခေနက အနိုင္ထြက္ေပါက္အတြက္ D Day ပဲ က်န္ေတာ့သည္ျဖစ္၍

ျပည္သူနိုင္ငံအတြက္ ျပည္ပနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ လုပ္ေဆာင္မႈအရ ၇၀% ၿပီးသြား၍ ျပည္တြင္း D Day သာ မစမျဖစ္စၿပီး စကစအား အျမစ္ျဖတ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆမိ၍ ထိုအခ်ိန္ၾကရင္လည္း ျပင္ပမွ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအား ဝင္စြတ္ဖက္လို႔ မရပါေၾကာင္း

အေၾကာင္းက ျပည္သူ႔အစိုးရသည္ ကမၻာသိ NUG ျဖစ္ေနၿပီး ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္သည္ EAOsနဲ႔ PDF ေတြဆိုတာ ျပည္ပအဖြဲ႕စည္းေတြ လက္မခံခ်င္လည္း လက္ခံၿပီး ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏ အဆူံးသတ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို သမာသမက္က်စြာျဖင့္ လက္ခံေပးရေတာ့မွာ ျဖစ္ေလသည္

ထိုအတြက္ ယုံၾကည္ပါသည္ ကမၻာ့နိုင္ငံ အဖြဲ႕စည္းေတြမွ အနိုင္ရရွိသူ NUG နဲ႔ ျပည္သူဘက္သို႔ သေဘာတူ ပါဝင္ ပူးေပါင္းၿပီး သူတို႔ တာဝန္ရွိေသာအရာမ်ားကို ကူညီ ပံ့ပိုးေပးၾကၿပီး စကစကို အျမစ္ျဖတ္ဖို႔ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏ နိဂူံးအား အဆုံးသတ္ ၿပီးျပတ္ေစဖို႔ ကိုယ္တိုင္လက္ခံမႈနဲ႔ အားေပး ဝန္းရံၾကမည္ဆိုတာ

သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း အထက္ပါအခ်က္လက္ေတြအား သူတို႔ကိုယ္တိုင္လုပ္ေနၾကၿပီး ထိုအခ်က္လက္ေတြ ထြက္ေပၚလာေနတယ္ဆိုတာ ယုံမွားသံသယမရွိနဲ႔ ထိုအတြက္

စက္တင္ဘာ အဆုံးျဖတ္‌ ေတာ္လွန္ေရးခရီး ေအာင္ပြဲအတြက္ ဆက္လ်က္ သီးခံ ေတာင့္ထားၾကပါစို႔လားဟု အသိေပးရင္း အေရးေတာ္ပုံ မုခ်ကို ေအာင္ရမည္ဟု ယုံၾကည္လၽွက္ !!

Credit မင္းၾကည္ညိဳေန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *