ျမန္မာ့အေရးICJၾကားနာမႈသို႔ျမန္မာဘက္ကတက္ေရာက္မည့္သူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဝိေရာဓိျဖစ္ေနUNညီလာခံၿပီးမွသာရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလိုင္ ၂၇ ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ တရားစြဲဆိုထားသည့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ကို နိုင္ငံတကာ တရား႐ုံး ( International Court of Justice – ICJ) တြင္ ဆက္လက္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းအား စက္တင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းမွသာ ျပန္လည္ စတင္နိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး တရားခြင္သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ စစ္ေကာင္စီက တက္ေရာက္မည္လား

သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက ကိုယ္စားျပဳမည္လား ဆိုသည္ကို ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေၾကာင္း ဂလိုဘယ္တရားမၽွတမႈ စင္တာ၏ ဥပေဒေရးရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး မစၥတာ ဂရန႔္ဆူဘင္က BAP ကိုေျပာသည္

ပုံမွန္အားျဖင့္ ယခုလ ၂၃ ရက္တြင္ တရားခြင္ၾကားနာျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုၾကားနာမႈအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ ကိုယ္စားျပဳ တစ္စုံတစ္ဦးကို ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းမရွိသလို အခ်က္အလက္ တစ္စုံတစ္ရာ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ

ထိုရက္၌ တရားခြင္ ၾကားနာနိုင္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပဏာမ ခုခံေခ်ပရန္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္သည္ ေရႊ႕ဆိုင္းသြားမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ထိုကိစၥရပ္အေပၚ တရား႐ုံးမွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၾကားနာျခင္း ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း မရွိေသးေပ

” အားလုံးေစာင့္ဆိုင္းေနတာကေတာ့ တရား႐ုံးက ဘယ္လို ဆက္သြားဖို႔ဆုံးျဖတ္မလဲဆိုတာပါပဲ။ ပုံမွန္အတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ တရားခြင္က ႏွစ္ဖက္ အဆို၊ အေခ် ျပဳမႈကို ၾကားနာရမွာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု မစၥတာ ဂရန႔္က ေျပာသည္

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္က ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝိေရာဓိ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ခုံ႐ုံးအေနျဖင့္ အခ်ိန္ယူ ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္းျဖစ္ကာ စက္တင္ဘာလ၌ က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားျပဳ လက္ခံမႈအား မည္သို႔ ဆုံးျဖတ္မည္လဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း မစၥတာ ဂရန႔္ကေျပာသည္

” လက္ရွိမွာ အားလုံးေမၽွာ္လင့္ေနတာက UN အေထြေထြညီလာခံက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါပဲ ။ တရားခြင္က အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ၿပီးေနာက္မွပဲ ျပန္စနိုင္ဖို႔ရွိပါတယ္ ” ဟု ၎ကေျပာသည္

နိုင္ငံတကာခုံ႐ုံး၌တရားရင္ဆိုင္ရန္စစ္ေကာင္စီကေရွ႕ေနငွားရမ္းမႈကိစၥရပ္မွာလည္းရွင္းလင္းေသခ်ာမႈမရွိေသးေၾကာင္းမစၥတာဂရန႔္ကဆိုသည္

Crd- Burma Associated Press Photo – ICJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *