အစိုးရကို မဖ်က္ဆီးရန္ႏွင့္ အစားမထိုးရန္၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥေပဒကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ အေျခခံမူ အျဖစ္ထားရွိရန္ ဟူသည့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မင္းေအာင္လႈိင္ ထုတ္ေျပာ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၇

အၾကမ္းဖက္ ဖက္ဆစ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္လႈိင္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလိုပါက ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး အစိုးရကို မဖ်က္ဆီးရန္ႏွင့္အစားမထိုးရန္၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ဟူေသာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို အာဆီယံအထူးသံတမန္ကို ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ The Nation သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇြန္ ၂၉ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ အျဖစ္ အာဆီယံအထူးသံတမန္ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပရက္ခ္ ဆိုခြန္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ယင္းခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ သံတမန္မ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုစဥ္ ထိုသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္လႈိင္က တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္စဲပါက အတိုက္အခံတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိၿပီး ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလိုသည္ဟု အရိပ္အႁမြတ္ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“စစ္ေကာင္စီရဲ႕အဓိက သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ အတိုက္အခံအုပ္စုေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေျပာင္းလဲရမယ္။ စိတ္ေနစိတ္ထားေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုရာမွာလည္း ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ပါဝင္ပါတယ္။ ပထမ အခ်က္ကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကို သူတို႔အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာေတြကို ဆက္မလုပ္ရဘူး။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အစားမထိုးဘူး။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူအျဖစ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ထားရမယ္” ဟု အာဆီယံအထူးသံတမန္ပရက္ခ္ ဆိုခြန္းက ေျပာဆိုသည္။ အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အာဆီယံအထူးသံတမန္ႏွင့္ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ၂ နာရီအၾကာ ေတြ႕ဆုံမႈအတြင္း ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိေပမယ့္လည္း အနည္းဆုံးေတာ့ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈစတင္ဖို႔ လမ္းခင္းထားတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ျပန္စတင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိေနၿပီး ေရွ႕ဆက္တိုးသြားႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔က ႏွစ္ဖက္စလုံးေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ အနည္းဆုံးေတာ့ တံခါးဖြင့္ထားတယ္၊ တံခါးကို ဝင္သည္ျဖစ္ေစ မဝင္သည္ျဖစ္ေစ ေစာေစာကေျပာခဲ့သလိုပဲ သူတို႔အေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

Sokhonnn သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးကိစၥအပါအဝင္ က႑ေပါင္းစုံကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ျပည္သူအားလုံးအား ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ပံ့ပိုးေပးသင့္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ၎၏ ေနာက္ဆုံးေတာင္းဆိုမႈကို စစ္တပ္က တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပၿပီး ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သမၼတကေတာ္ ေဒၚစုစုလြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ေတာင္းဆိုမႈကိုလည္း က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပ၍ စစ္ေကာင္စီက ျငင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားက အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ဗုံးက်ဲမႈမ်ား၊ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို မင္းေအာင္လႈိင္က အာဆီယံ အထူးသံတမန္ကို ျပသခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနလွ်င္ အဆုံးမရွိေသာ ဂလဲ့စားေခ်မႈႏွင့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟု မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အာဆီယံအထူးသံတမန္က ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ အတိုက္အခံ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္သူ ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းအပါ အဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တာဝန္ရွိသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ေျပာဆိုသည္။

ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္သာ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား ရပ္စဲေရးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၎ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ မ်ားအားလုံးက အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မ်ားႏွင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနရမႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာဆီယံအထူးသံတမန္၏ သက္တမ္းသည္ ၆ လသာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး ျမန္မာ့အေရး အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္ နတ္ေဆးမရွိေၾကာင္း၊ ေမွာ္အစြမ္းလည္း မရွိေၾကာင္း အာဆီယံအထူးသံတမန္က ဆိုသည္။

“က်ေနာ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္က ၆ လထက္နည္းေနပါၿပီ။ ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းဖို႔ နတ္ေဆးမရွိဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။ က်ေနာ္က ေမွာ္ဆရာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေျပာရရင္ အာဆီယံနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာက ဘက္ေပါင္းစုံက အားလုံးလက္ခံႏိုင္တဲ့ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ဖို႔ပါပဲ” ဟု အာဆီယံ အထူးသံတမန္က ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရကို မဖျက်ဆီးရန်နှင့် အစားမထိုးရန်၊ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပေဒကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု အခြေခံမူ အဖြစ်ထားရှိရန် ဟူသည့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များ မင်းအောင်လှိုင် ထုတ်ပြော

ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၇

အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ် စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေလိုပါက ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက် ၃ ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပြီး အစိုးရကို မဖျက်ဆီးရန်နှင့်အစားမထိုးရန်၊ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် ဟူသော အချက် ၃ ချက်ကို အာဆီယံအထူးသံတမန်ကို ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် The Nation သတင်းစာက ဖော်ပြသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇွန် ၂၉ ရက်မှ ဇူလိုင် ၃ ရက် အဖြစ် အာဆီယံအထူးသံတမန် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပရက်ခ် ဆိုခွန်း သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယင်းခရီးစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ သံတမန်များနှင့် သတင်းထောက်များကို ဖနွမ်းပင်မြို့တွင် ပြန်လည် ရှင်းလင်းပြောဆိုစဉ် ထိုသို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်က တိုက်ခိုက်မှုများကို ရပ်စဲပါက အတိုက်အခံတချို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက် အခြေအနေများအောက်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုသည်ဟု အရိပ်အမြွတ်ပြောဆိုကြောင်း သိရှိရသည်။

“စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိက သတ်မှတ်ချက်ကတော့ အတိုက်အခံအုပ်စုတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောင်းလဲရမယ်။ စိတ်နေစိတ်ထားပြောင်းလဲဖို့ဆိုရာမှာလည်း ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက် အချက် ၃ ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ ပထမ အချက်ကတော့ အစိုးရအဖွဲ့ကို သူတို့အနေနဲ့ ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင် လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေကို ဆက်မလုပ်ရဘူး။ ဒုတိယအချက်ကတော့ အစိုးရအဖွဲ့ကို အစားမထိုးဘူး။

တတိယအချက်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူအဖြစ် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ထားရမယ်” ဟု အာဆီယံအထူးသံတမန်ပရက်ခ် ဆိုခွန်းက ပြောဆိုသည်။ အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များကို အာဆီယံအထူးသံတမန်နှင့် မင်းအောင်လှိုင်တို့ ၂ နာရီအကြာ တွေ့ဆုံမှုအတွင်း ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

“ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိပေမယ့်လည်း အနည်းဆုံးတော့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုစတင်ဖို့ လမ်းခင်းထားတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေက ပြန်စတင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိနေပြီး ရှေ့ဆက်တိုးသွားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့က နှစ်ဖက်စလုံးပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ တံခါးဖွင့်ထားတယ်၊ တံခါးကို ဝင်သည်ဖြစ်စေ မဝင်သည်ဖြစ်စေ စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ သူတို့အပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

Sokhonnn သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးကိစ္စအပါအဝင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး မြန်မာ ပြည်သူအားလုံးအား ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ပံ့ပိုးပေးသင့်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံရန် ၎င်း၏ နောက်ဆုံးတောင်းဆိုမှုကို စစ်တပ်က တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကြောင်းပြပြီး ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း၊ သမ္မတကတော် ဒေါ်စုစုလွင်နှင့် တွေ့ဆုံရန် တောင်းဆိုမှုကိုလည်း ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြ၍ စစ်ကောင်စီက ငြင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

အတိုက်အခံအုပ်စုများက အရပ်သားများကို သတ်ဖြတ်မှုများ၊ ဗုံးကျဲမှုများ၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများကို မင်းအောင်လှိုင်က အာဆီယံ အထူးသံတမန်ကို ပြသခဲ့ပြီး ထိုသို့ သတ်ဖြတ်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေလျှင် အဆုံးမရှိသော ဂလဲ့စားချေမှုနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟု မင်းအောင်လှိုင်က ပြောဆိုကြောင်း သိရှိရသည်။

အာဆီယံအထူးသံတမန်က နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံခြားသံတမန်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် ပြည်သူ ပိုင်ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများကို သတ်ဖြတ်ခြင်းအပါ အဝင် အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် အနည်းဆုံး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တာဝန်ရှိသည်ဟု ကောက်ချက်ချပြောဆိုသည်။

ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံး၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်သာ အကြမ်း ဖက်မှုများ ရပ်စဲရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၊၎င်းတွေ့ဆုံခဲ့သည့် အဖွဲ့ များအားလုံးက အကြမ်းဖက်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်များနှင့် ကြောက်ရွံ့နေရမှုများအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောဆိုကြောင်း သိရှိရသည်။

လက်ရှိအချိန်တွင် အာဆီယံအထူးသံတမန်၏ သက်တမ်းသည် ၆ လသာ ကျန်ရှိတော့ပြီး မြန်မာ့အရေး အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရန် နတ်ဆေးမရှိကြောင်း၊ မှော်အစွမ်းလည်း မရှိကြောင်း အာဆီယံအထူးသံတမန်က ဆိုသည်။

“ကျနော်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်က ၆ လထက်နည်းနေပါပြီ။ မြန်မာ့အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းဖို့ နတ်ဆေးမရှိဘူးလို့ ပြောရမယ်။ ကျနော်က မှော်ဆရာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် အာဆီယံနဲ့ ကျွန်တော် ပြီးမြောက်အောင် လုပ်နိုင်တာက ဘက်ပေါင်းစုံက အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို မြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချောမွေ့အောင် လုပ်ဖို့ပါပဲ” ဟု အာဆီယံ အထူးသံတမန်က ပြောဆိုသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.