ေထာင္တြင္း သပိတ္​ေမွာက္ ​ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နိုင္ငံ​ေပါင္း ၁၆ ခုမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားက ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၃

ေထာင္တြင္းသပိတ္​ေမွာက္ ​ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးနိုင္ငံ​ေပါင္း၁၆ခုမွသံအမတ္ႀကီးမ်ားက ​​ေအာက္ပါအတိုင္းေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္

ေထာင္အတြင္းလက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈကို ေကာင္း မြန္စြာကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေၾကာင့္ ရန္ကုန္အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားက

ဆႏၵျပမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းမိမိတို႔သိရွိရပါသည္။ဤအေျခအေနကိုၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေျဖရွင္းရန္၊ယင္းေထာင္ႏွင့္အျခားေထာင္မ်ားအတြင္းရွိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူအားလုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းလမ္းတက်ရရွိေရးအတြက္အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာရန္သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကို မိမိတို႔တိုက္တြန္းပါ သည္

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာအ​​ေျခအေနကို မိမိတို႔အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ဤေၾကညာခ်က္ကို ဩစေတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢသံ႐ုံးႏွင့္

ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ား၏သံ႐ုံးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ – ခ်က္သမၼတနိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ စပိန္ႏွင့္ ဆြီဒင္နိုင္ငံ တို႔အျပင္ ဆြစ္ဇာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတို႔မွ

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးမ်ား၊သံ႐ုံးယာယီတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္သံ႐ုံးအႀကီးအကဲမ်ားကပူးေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ပါသည္

Source Khit Thit Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *