တာေဝးပစ္လက္နက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္သြားေၾကာင္း ဗိုလ္လေရာင္အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္(ေအာက္ဆံုတြင္႐ုပ္သံဖိုင္ပါသည္)

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊

တာေဝးပစ္လက္နက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္လေရာင္ LDF က ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဆိုပါလက္နက္ႀကီးအား စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈတြင္ မီတာ ၆၀၀ (ေပ ၁၉၀၀) ေက်ာ္အထိ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်သွားကြောင်း ဗိုလ်လရောင်အဖွဲ့ထုတ်ပြန်

 

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊

တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်လရောင် LDF က ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

အဆိုပါလက်နက်ကြီးအား စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုတွင် မီတာ ၆၀၀ (ပေ ၁၉၀၀) ကျော်အထိ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

တာေဝးပစ္လက္နက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္သြားေၾကာင္း ဗိုလ္လေရာင္အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္(ေအာက္ဆံုတြင္႐ုပ္သံဖိုင္ပါသည္)

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊

တာေဝးပစ္လက္နက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္လေရာင္ LDF က ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဆိုပါလက္နက္ႀကီးအား စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈတြင္ မီတာ ၆၀၀ (ေပ ၁၉၀၀) ေက်ာ္အထိ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်သွားကြောင်း ဗိုလ်လရောင်အဖွဲ့ထုတ်ပြန်

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊

တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်လရောင် LDF က ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

အဆိုပါလက်နက်ကြီးအား စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုတွင် မီတာ ၆၀၀ (ပေ ၁၉၀၀) ကျော်အထိ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

တာေဝးပစ္လက္နက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္သြားေၾကာင္း ဗိုလ္လေရာင္အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္(ေအာက္ဆံုတြင္႐ုပ္သံဖိုင္ပါသည္)

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊

တာေဝးပစ္လက္နက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္လေရာင္ LDF က ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဆိုပါလက္နက္ႀကီးအား စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈတြင္ မီတာ ၆၀၀ (ေပ ၁၉၀၀) ေက်ာ္အထိ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်သွားကြောင်း ဗိုလ်လရောင်အဖွဲ့ထုတ်ပြန်

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊

တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်လရောင် LDF က ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

အဆိုပါလက်နက်ကြီးအား စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုတွင် မီတာ ၆၀၀ (ပေ ၁၉၀၀) ကျော်အထိ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

တာေဝးပစ္လက္နက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္သြားေၾကာင္း ဗိုလ္လေရာင္အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္(ေအာက္ဆံုတြင္႐ုပ္သံဖိုင္ပါသည္)

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊

တာေဝးပစ္လက္နက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္လေရာင္ LDF က ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဆိုပါလက္နက္ႀကီးအား စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈတြင္ မီတာ ၆၀၀ (ေပ ၁၉၀၀) ေက်ာ္အထိ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်သွားကြောင်း ဗိုလ်လရောင်အဖွဲ့ထုတ်ပြန်

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊

တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်လရောင် LDF က ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

အဆိုပါလက်နက်ကြီးအား စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုတွင် မီတာ ၆၀၀ (ပေ ၁၉၀၀) ကျော်အထိ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

တာေဝးပစ္လက္နက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္သြားေၾကာင္း ဗိုလ္လေရာင္အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊

တာေဝးပစ္လက္နက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္လေရာင္ LDF က ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဆိုပါလက္နက္ႀကီးအား စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈတြင္ မီတာ ၆၀၀ (ေပ ၁၉၀၀) ေက်ာ္အထိ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်သွားကြောင်း ဗိုလ်လရောင်အဖွဲ့ထုတ်ပြန်

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊

တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်လရောင် LDF က ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

အဆိုပါလက်နက်ကြီးအား စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုတွင် မီတာ ၆၀၀ (ပေ ၁၉၀၀) ကျော်အထိ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်

Leave a Reply

Your email address will not be published.