ပရိတ္သတ္ႀကီးေရအခုေျပာျပေပးမယ့္ သတင္းကေတာ့ ပရိတ္ႀကီးမ်ားအားလုံးရဲ့ အခ်စ္ေတာ္ မင္းသားေဒါင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ေဒါင္းဟာဆိုရင္ အခုမွာ သူ႔ရဲ့လူမႈကြန္ရပ္မွာ

အားမာန္အျပည့္နဲ႔ေျပာျပလာခဲ့တာပါေနာ္။NUG ရဲ့ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မွာ ေရာင္အားက ၂နာရီကို ၂သန္းေက်ာ္ေရာင္းလို႔ ႂကြားလုံးထုတ္ျပခဲ့တာပါပဲေနာ္။သူေျပာလာခဲ့စကားလုံး

ကေတာ့(၂နာရီ၂သန္းကြရွင္းလား)ဆိုၿပီး သူရဲ့လူမႈကြန္ရက္မွာေျပာျပလာခဲ့တာပါပဲေနာ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒါင္းကထပ္မံၿပီး ျပည္သူမ်ားအားလုံးရဲ့ ေအာင္စိတ္ကိုလည္း ေလးစားပါတယ္

ဗ်ာဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကိုလည္း ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုပါေသးတယ္ဗ်။ဒါအျပင္ေဒါင္းက ထပ္ေျပာပါေသးတယ္ဗ်။ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့၅၀၀၀ ဝယ္စုပါတယ္တဲ့ဗ်။ေနာက္လည္း

ဝယ္နိုင္သေလာက္ လည္းဝယ္စုအုံးမွာဆိုၿပီး သူ႔ရဲ့လူမႈကြန္ရပ္မွာ ခ်ျပထားပါတယ္ေနာ္။ဒါ့အျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒါင္းရဲ့ ပရိတ္သတ္မ်ားကလည္း သူရဲ့ လူမႈကြန္ရပ္ေအာက္ကေန

ေထာက္ခံေၾကာင္း ေရးသားလာခဲ့ၾကပါတယ္။အေရးေတာ္ပုံႀကီးလည္း အျမန္ဆုံးေအာင္ျမင္ပါေစ။ျမန္မာျပည္ႀကီးလည္းရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ့ပါေစဗ်။ျပည္သူမ်ားအားလုံးပဲ

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။သတင္းထူး သတင္းဦးမ်ားကို ပိုမိုသိရွိရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Pageေလးကို followေလးလုပ္သြားၾကပါအုံးေနာ္။ပရိတ္သတ္ႀကီးေရအခုေျပာျပေပးမယ့္ သတင္းကေတာ့ ပရိတ္ႀကီးမ်ားအားလုံးရဲ့ အခ်စ္ေတာ္ မင္းသားေဒါင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ေဒါင္းဟာဆိုရင္ အခုမွာ သူ႔ရဲ့လူမႈကြန္ရပ္မွာ

အားမာန္အျပည့္နဲ႔ေျပာျပလာခဲ့တာပါေနာ္။NUG ရဲ့ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မွာ ေရာင္အားက ၂နာရီကို ၂သန္းေက်ာ္ေရာင္းလို႔ ႂကြားလုံးထုတ္ျပခဲ့တာပါပဲေနာ္။သူေျပာလာခဲ့စကားလုံးကေတာ့(၂နာရီ၂သန္းကြရွင္းလား)ဆိုၿပီး သူရဲ့လူမႈကြန္ရက္မွာေျပာျပလာခဲ့တာပါပဲေနာ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒါင္းကထပ္မံၿပီး ျပည္သူမ်ားအားလုံးရဲ့ ေအာင္စိတ္ကိုလည္း ေလးစားပါတယ္

ဗ်ာဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကိုလည္း ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုပါေသးတယ္ဗ်။ဒါအျပင္ေဒါင္းက ထပ္ေျပာပါေသးတယ္ဗ်။ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့၅၀၀၀ ဝယ္စုပါတယ္တဲ့ဗ်။ေနာက္လည္းဝယ္နိုင္သေလာက္ လည္းဝယ္စုအုံးမွာဆိုၿပီး သူ႔ရဲ့လူမႈကြန္ရပ္မွာ ခ်ျပထားပါတယ္ေနာ္။ဒါ့အျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒါင္းရဲ့ ပရိတ္သတ္မ်ားကလည္း သူရဲ့ လူမႈကြန္ရပ္ေအာက္ကေန

ေထာက္ခံေၾကာင္း ေရးသားလာခဲ့ၾကပါတယ္။အေရးေတာ္ပုံႀကီးလည္း အျမန္ဆုံးေအာင္ျမင္ပါေစ။ျမန္မာျပည္ႀကီးလည္းရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ့ပါေစဗ်။ျပည္သူမ်ားအားလုံးပဲရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။သတင္းထူး သတင္းဦးမ်ားကို ပိုမိုသိရွိရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Pageေလးကို followေလးလုပ္သြားၾကပါ

အုံးေနာ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.