ပညာတတ္ NUG ကို အာဆန္က ဖိတ္တယ္ဆိုတာ ေဘာလုံးစကားနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေျခစမ္းကန္ခိုင္းၾကည့္တဲ့ သေဘာပဲေဆြးေႏြးရန္မရွိ နဲ႔ လုံးဝအုပ္ခ်ဳပ္၍မရွိေစရဒီအခ်ိန္ဘာမွလုပ္မရေသးတဲ့ရာသီဥတုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္NUGကိုအာဆန္ကဖိတ္တယ္ဆိုေတာ့ေျခလွမ္းစၾကည့္တဲ့သေဘာနဲ႔ ေဘာလုံးစကားနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေျခစမ္းကန္ခိုင္းၾကည့္တဲ့သေဘာပဲ

သို႔ေပမယ့္တက္ေရာက္မည့္သူကDr.တူးေခါင္လူငယ္ၿပီးထက္ျမတ္တဲ့တနည္းနိုင္ငံတကာကလူေတြကိုလယ္ဗယ္ယွဥ္နိုင္ၿပီးစစ္အာဏာရွင္ေတြကိုပါ ႏွာႏုျဖတ္ရိုက္နိုင္မည့္ ပညာတတ္သူ ဆိုင္ရာ ဝန္တပါးဆိုေတာ့

လက္ေတြ႕မွာဘာမွမလုပ္နိုင္ေသးေပမယ့္နိုင္ငံေရးနဲ႔လက္ရွိအတြက္အေတာ္အက်ိဳးထူးမည့္ပြဲပါပဲအေၾကာင္းကေဆြးေႏြးတင္ျပမည့္အခ်က္ေတြက နိုင္ငံေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီးအာဏာရွင္ေတြကိုပါ တပါတည္း ရိုက္ခ်နိုင္မည့္ အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ရွိေနလို႔ပါပဲ ကမၻာႀကီးအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေစခ်င္ရင္ ဆိုးသြမ္း ပညာမဲ့ၿပီး ေတြ႕ျမင္ရာ ေရာင္းစားတတ္တဲ့

စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုထိန္းေၾကာင္းဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းထိုကဲ့သိူ႔အခ်က္မ်ိဳးကိုပညာသားပါစြာနဲ႔တင္ေျပာၿပအသိမက္ေဆ့ေပးၿပီးနိုင္ငံေရးအက်ိဳးရလဒ္ကို အရယူမွာပဲ ျဖစ္ေလသည္ထိုအတြက္ UN မွ တာဝန္ရွိသူေတြမွ ဘာေျပာေျပာမရ နားမေထာင္ေတာ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္ဆီကိုေဆြးေႏြးခ်င္ရင္နိုင္ငံျပည္သူမနစ္နာလိုေစခ်င္ရင္စားပြဲဝိုင္းလာပါဆိုတာကေတာ့လူံးဝကိုမျဖစ္သင့္တဲ့အျပင္

ထိုစကားဟာ စကစအား ေျပာေနတာ မဟုတ္ပဲ NUG နဲ႔ ျပည္သူကိုပဲ ဖိတ္ေခၚ ‌ေဆြးေႏြးခိုင္းသလို ျဖစ္ေနသည္ဆိုတာဆက္မည္ !#မင္းၾကည္ညိဳေန 🕊️

Zawgyi

ပညာတတ္ NUG ကို အာဆန္က ဖိတ္တယ္ဆိုတာ ေဘာလုံးစကားနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေျခစမ္းကန္ခိုင္းၾကည့္တဲ့ သေဘာပဲေဆြးေႏြးရန္မရွိ နဲ႔ လုံးဝအုပ္ခ်ဳပ္၍မရွိေစရဒီအခ်ိန္ဘာမွလုပ္မရေသးတဲ့ရာသီဥတုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္NUGကိုအာဆန္ကဖိတ္တယ္ဆိုေတာ့ေျခလွမ္းစၾကည့္တဲ့သေဘာနဲ႔ ေဘာလုံးစကားနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေျခစမ္းကန္ခိုင္းၾကည့္တဲ့သေဘာပဲ

သို႔ေပမယ့္တက္ေရာက္မည့္သူကDr.တူးေခါင္လူငယ္ၿပီးထက္ျမတ္တဲ့တနည္းနိုင္ငံတကာကလူေတြကိုလယ္ဗယ္ယွဥ္နိုင္ၿပီးစစ္အာဏာရွင္ေတြကိုပါ ႏွာႏုျဖတ္ရိုက္နိုင္မည့္ ပညာတတ္သူ ဆိုင္ရာ ဝန္တပါးဆိုေတာ့

လက္ေတြ႕မွာဘာမွမလုပ္နိုင္ေသးေပမယ့္နိုင္ငံေရးနဲ႔လက္ရွိအတြက္အေတာ္အက်ိဳးထူးမည့္ပြဲပါပဲအေၾကာင္းကေဆြးေႏြးတင္ျပမည့္အခ်က္ေတြက နိုင္ငံေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီးအာဏာရွင္ေတြကိုပါ တပါတည္း ရိုက္ခ်နိုင္မည့္ အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ရွိေနလို႔ပါပဲ ကမၻာႀကီးအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေစခ်င္ရင္ ဆိုးသြမ္း ပညာမဲ့ၿပီး ေတြ႕ျမင္ရာ ေရာင္းစားတတ္တဲ့

စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုထိန္းေၾကာင္းဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းထိုကဲ့သိူ႔အခ်က္မ်ိဳးကိုပညာသားပါစြာနဲ႔တင္ေျပာၿပအသိမက္ေဆ့ေပးၿပီးနိုင္ငံေရးအက်ိဳးရလဒ္ကိုအရယူမွာပဲျဖစ္ေလသည္ထိုအတြက္UNမွတာဝန္ရွိသူေတြမွဘာေျပာေျပာမရနားမေထာင္ေတာ့တဲ့အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္ဆီကိုေဆြးေႏြးခ်င္ရင္နိုင္ငံျပည္သူမနစ္နာလိုေစခ်င္ရင္စားပြဲဝိုင္းလာပါဆိုတာကေတာ့လူံးဝကိုမျဖစ္သင့္တဲ့အျပင္

ထိုစကားဟာ စကစအား ေျပာေနတာ မဟုတ္ပဲ NUG နဲ႔ ျပည္သူကိုပဲ ဖိတ္ေခၚ ‌ေဆြးေႏြးခိုင္းသလို ျဖစ္ေနသည္ဆိုတာဆက္မည္ !#မင္းၾကည္ညိဳေန 🕊️

Leave a Reply

Your email address will not be published.