ေရထဲမွာလက္ေလးေတြျပပီးနစ္ေနရွာၾကတာသနားလိုက္တာဗ်ာ(႐ုပ္သံ)က်ိဳက္နဲမာလူေမ်ာတာဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕မာဘဲဖစ္တာပါကၽြန္ေတာ္လည္းတခါမမေရာက္ဖူးလိူ႔စူးစမ္းတဲ့အေနနဲ႔သြားၾကည့္တာပါကၽြန္ေတာ္တို႔စေစာင့္တာက မနက္၅နာရီ ဘုရားေရာက္တဲ့အခ်္ိန္က၈နာရီပါ အဲ့ဒီေရေမ်ာပီးပါဝါးတဲ့သူေတြကိူကၽြန္ေတာ္ ေျပာပါေသးတယ္

ေရစီးၾကမ္းေနတယ္မသြားပါနဲ႔အုန္းလို႔တက္နိုင္သေလာက္ေအာ္ေျပာပါေသးတယ္ဒါေပမဲ့သူတိူ႔ကဆက္သြားေတာ့ေရစီးၾကမ္းပီးေမ်ာသြားတာပါေမ်ာသြားေတာ့ဝါးတိူင္ကိူတြယ္ၾကပါတယ္အဲ့အခ်္ိန္ကမနက္6:29ပါစစေမ်ာတာကေတာ့လူအေယာက္တရာေက်ာ္ပါတယ္။

ကယ္ခ်င္ေပမဲ့ကယ္လိူ႔မရနိုင္တဲ့အေျခအေနပါဗ်ာဖစ္နိုင္ရင္ေလလူႀကီးပိုင္းေတြမသြားတာအေကာင္းဆုံးပေရစီးၾကမ္းေတာ့ေၾကာက္ပီး တေယာက္ကိူတေယာက္ဆြဲရင္းေသၾကတာပါ။ ေရမကူးတက္တဲ့သူေတြ၊မိန္းကေလးေတြ ခေလးေတြမသြားၾကပါနဲ႔ကိူေတြ႕ပါ။

ကၽြန္ေတာ္လည္းတခါမမေရာကိဖူးလိူ႔သြားက်ိတာပါဒီႏွစိကေရျပန္တက္တာျမနိပါတယ္၉ခြဲဘဲရွိေသးတယ္ေရကျပန္တက္ေနပါပီးစက္ေလွနဲ႔ျပန္ဖို႔က်ေတာ့လည္း

လူေတြတိုးတက္ေတာ့စက္ေလွနဲ႔မျပန္ဘဲလမ္းေလ်ာက္ျပန္လာတာပါစက္ေလွလုတက္လို႔တစီးေမွာက္သြားပါေသးတယ္ဘုရားကမ္းနားမာဘဲေမွာက္လို႔ လူေတြဘာမဖစ္ၾကတာပါ

Zawgyi

ေရထဲမွာလက္ေလးေတြျပပီးနစ္ေနရွာၾကတာသနားလိုက္တာဗ်ာ(႐ုပ္သံ)က်ိဳက္နဲမာလူေမ်ာတာဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕မာဘဲဖစ္တာပါကၽြန္ေတာ္လည္းတခါမမေရာက္ဖူးလိူ႔စူးစမ္းတဲ့အေနနဲ႔သြားၾကည့္တာပါကၽြန္ေတာ္တို႔စေစာင့္တာက မနက္၅နာရီ ဘုရားေရာက္တဲ့အခ်္ိန္က၈နာရီပါ အဲ့ဒီေရေမ်ာပီးပါဝါးတဲ့သူေတြကိူကၽြန္ေတာ္ ေျပာပါေသးတယ္

ေရစီးၾကမ္းေနတယ္မသြားပါနဲ႔အုန္းလို႔တက္နိုင္သေလာက္ေအာ္ေျပာပါေသးတယ္ဒါေပမဲ့သူတိူ႔ကဆက္သြားေတာ့ေရစီးၾကမ္းပီးေမ်ာသြားတာပါေမ်ာသြားေတာ့ဝါးတိူင္ကိူတြယ္ၾကပါတယ္အဲ့အခ်္ိန္ကမနက္6:29ပါစစေမ်ာတာကေတာ့လူအေယာက္တရာေက်ာ္ပါတယ္။

ကယ္ခ်င္ေပမဲ့ကယ္လိူ႔မရနိုင္တဲ့အေျခအေနပါဗ်ာဖစ္နိုင္ရင္ေလလူႀကီးပိုင္းေတြမသြားတာအေကာင္းဆုံးပေရစီးၾကမ္းေတာ့ေၾကာက္ပီး တေယာက္ကိူတေယာက္ဆြဲရင္းေသၾကတာပါ။ ေရမကူးတက္တဲ့သူေတြ၊မိန္းကေလးေတြ ခေလးေတြမသြားၾကပါနဲ႔ကိူေတြ႕ပါ။

ကၽြန္ေတာ္လည္းတခါမမေရာကိဖူးလိူ႔သြားက်ိတာပါဒီႏွစိကေရျပန္တက္တာျမနိပါတယ္၉ခြဲဘဲရွိေသးတယ္ေရကျပန္တက္ေနပါပီးစက္ေလွနဲ႔ျပန္ဖို႔က်ေတာ့လည္း

လူေတြတိုးတက္ေတာ့စက္ေလွနဲ႔မျပန္ဘဲလမ္းေလ်ာက္ျပန္လာတာပါစက္ေလွလုတက္လို႔တစီးေမွာက္သြားပါေသးတယ္ဘုရားကမ္းနားမာဘဲေမွာက္လို႔ လူေတြဘာမဖစ္ၾကတာပါ

Leave a Reply

Your email address will not be published.