ဒီေန႔ကေတာ့ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္မင္းေမာ္ကြန္းရဲ့သမီးေလးေလေျပေသြးရဲ့အသက္(၂၀)ျပည့္ေမြးေန႔ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္

ခ်စ္ရတဲ့မိဘေတြနဲ႔အတူေနရၿပီးေပ်ာ္ရႊင္စရာဘဝေလးျမန္ျမန္ျပန္ရပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္

ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးကလဲသမီးေလးေလေျပေသြးအတြက္ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဥိီးေနာ္Credit…M.M.Ha

ဒီေန႔ကေတာ့ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္မင္းေမာ္ကြန္းရဲ့သမီးေလးေလေျပေသြးရဲ့အသက္(၂၀)ျပည့္ေမြးေန႔ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္

ခ်စ္ရတဲ့မိဘေတြနဲ႔အတူေနရၿပီးေပ်ာ္ရႊင္စရာဘဝေလးျမန္ျမန္ျပန္ရပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္

ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးကလဲသမီးေလးေလေျပေသြးအတြက္ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဥိီးေနာ္CreditM.M.Haဒီေန႔ကေတာ့ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္မင္းေမာ္ကြန္းရဲ့သမီးေလးေလေျပေသြးရဲ့

အသက္(၂၀)ျပည့္ေမြးေန႔ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ခ်စ္ရတဲ့မိဘေတြနဲ႔အတူေနရၿပီးေပ်ာ္ရႊင္စရာဘဝေလးျမန္ျမန္ျပန္ရပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္

ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးကလဲသမီးေလးေလေျပေသြးအတြက္ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဥိီးေနာ္Credit…M.M.Ha

Leave a Reply

Your email address will not be published.