ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ဆူပူအုံႂကြမႈလုပ္ရမည္ဟုေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ကမၻာႀကီးကသူမကိုျမင္ေတြ႕ခြင္ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေဇာ္မင္းထြန္းက BBC အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္BBC အင္တာဗ်ဴးစဥ္ပုံ

ေဒသကာကြယ္ေရးတပ္ေတြနဲ႔တိုက္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနတဲ့စစ္ကိုင္းတိုင္းနဲ႔ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွာစစ္တပ္ဘက္ကအျပည့္အဝမထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသးဘူးလို႔စစ္ေကာင္စီေျပာခြင့္ရဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ဘီဘီစီနဲ႔ သီးသန႔္အင္တာဗ်ဴးမွာေျပာခဲ့ပါတယ္

နိုင္ငံတဝန္းျဖစ္ပြားေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္စစ္ေကာင္စီတပ္သားႏွစ္ရာနီးပါးေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္စစ္အင္အားအလုံးအရင္းနဲ႔ခ်ထားတဲ့စစ္ကိုင္းနဲ႔ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ကအေျခအေန‌ေတြအပါအဝင္

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကို ဘီဘီစီအာရွေရးရာ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ RebeccaHenschkeကေမးျမန္းထားပါတယ္။ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း

Zawgyi

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ဆူပူအုံႂကြမႈလုပ္ရမည္ဟုေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ကမၻာႀကီးကသူမကိုျမင္ေတြ႕ခြင္ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေဇာ္မင္းထြန္းက BBC အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္BBC အင္တာဗ်ဴးစဥ္ပုံ

ေဒသကာကြယ္ေရးတပ္ေတြနဲ႔တိုက္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနတဲ့စစ္ကိုင္းတိုင္းနဲ႔ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွာစစ္တပ္ဘက္ကအျပည့္အဝမထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသးဘူးလို႔စစ္ေကာင္စီေျပာခြင့္ရဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ဘီဘီစီနဲ႔ သီးသန႔္အင္တာဗ်ဴးမွာေျပာခဲ့ပါတယ္

နိုင္ငံတဝန္းျဖစ္ပြားေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္စစ္ေကာင္စီတပ္သားႏွစ္ရာနီးပါးေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္စစ္အင္အားအလုံးအရင္းနဲ႔ခ်ထားတဲ့စစ္ကိုင္းနဲ႔ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ကအေျခအေန‌ေတြအပါအဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကို ဘီဘီစီအာရွေရးရာ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ RebeccaHenschkeကေမးျမန္းထားပါတယ္။ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဆူပူအုံႂကြမႈလုပ္ရမည္ဟုေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ ကမၻာႀကီးက သူမကို ျမင္ေတြ႕ခြင္ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေဇာ္မင္းထြန္းက BBC အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္BBC အင္တာဗ်ဴးစဥ္ပုံ

ေဒသကာကြယ္ေရးတပ္ေတြနဲ႔တိုက္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနတဲ့စစ္ကိုင္းတိုင္းနဲ႔ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွာစစ္တပ္ဘက္ကအျပည့္အဝမထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသးဘူးလို႔စစ္ေကာင္စီေျပာခြင့္ရဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ဘီဘီစီနဲ႔ သီးသန႔္အင္တာဗ်ဴးမွာေျပာခဲ့ပါတယ္

နိုင္ငံတဝန္းျဖစ္ပြားေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္စစ္ေကာင္စီတပ္သားႏွစ္ရာနီးပါးေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္စစ္အင္အားအလုံးအရင္းနဲ႔ခ်ထားတဲ့စစ္ကိုင္းနဲ႔ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ကအေျခအေန‌ေတြအပါအဝင္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကို ဘီဘီစီအာရွေရးရာ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ RebeccaHenschkeကေမးျမန္းထားပါတယ္။ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published.