ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး လမ္းစဥ္ကို ဦးတည္ေလၽွာက္လွမ္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦမင္းကိုနိုင္က ေျပာစစ္အာဏာရွင္မ်ား စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေအာက္ကို ျပန္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ( NUCC )တြင္ ပါဝင္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုနိုင္က ေျပာသည္။

ယေန႔နိုဝင္ဘာလ၁၆ရက္နံနက္ပိုင္းကက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးအတြက္အေရးပါေသာအမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (NUCC) သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္ကိုျပန္သြားမွာမဟုတ္ဘူး။ဒါကေတာ့ေသခ်ာတယ္။ဒီေလာက္ဆိုေတာ္ေတာ္ႀကီးကိုသေဘာေပါက္မယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု ဦးမင္းကိုနိုင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္ မူၾကမ္းလည္း ေရးဆြဲထားၿပီး ယင္းလမ္းစဥ္အတိုင္း ဆက္သြားေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ NUCC အပါအဝင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားသည္ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး လမ္းစဥ္ကို ဦးတည္ေလၽွာက္လွမ္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦမင္းကိုနိုင္က ေျပာသည္။

NUCC ကို အဖြဲ႕ဝင္ အစုအဖြဲ႕ ၂၈ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယင္းအထဲတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ၊ ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီႏွင့္ ၾကားကာလ ခ်င္းအမ်ိဳးသား အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္သည္။

ယင္းအျပင္ စစ္အာဏာရွင္ ျဖဳတ္ခ်ေရးကာလအတြက္ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေသာ ၾကားကာလ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္သူ႔ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ NUCC တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

Ref မဇၩိမ

Leave a Reply

Your email address will not be published.