ထိုင္းနိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ Miss Grand International ၿပိဳင္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျမန္မာအလွမယ္ အမရာရႊန္းလဲ့ ထြက္ခြာရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၁၆၂၀၂၁ ခုႏွစ္ Miss Grand International အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ အလွမယ္အမရာရႊန္းလဲ့ဟာ နိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ထိုင္းနိုင္ငံကို ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီၿပိဳင္ပြဲကို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွ

ာ က်င္းပသြားဖို႔ ေၾကညာထားခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ Miss Grand International ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအလွမယ္အေနနဲ႔ အလွမယ္ ဟန္ေလးက ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။Miss Grand International အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲကိုေတာ့

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တျခားကမၻာ့နိုင္ငံေတြက အလွမယ္ေတြလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အရင္က ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ အလွမယ္ ထားထက္ထက္၊ ေအးခ်မ္းမိုး၊ ဆုျမတ္ဖူးနဲ႔ေမႊးသက္တို႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ပုံစာ- ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ေတြ႕ရတဲ့ ျမန္မာအလွမယ္ အမရာရႊန္းလဲ့

Unicode

ထိုင္းနိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ Miss Grand International ၿပိဳင္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျမန္မာအလွမယ္ အမရာရႊန္းလဲ့ ထြက္ခြာရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၁၆၂၀၂၁ ခုႏွစ္ Miss Grand International အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ အလွမယ္

အမရာရႊန္းလဲ့ဟာ နိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ထိုင္းနိုင္ငံကို ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီၿပိဳင္ပြဲကို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသြားဖို႔ ေၾကညာထားခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ Miss Grand International ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ

အလွမယ္အေနနဲ႔ အလွမယ္ ဟန္ေလးက ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။Miss Grand International အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲကိုေတာ့လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တျခားကမၻာ့နိုင္ငံေတြက အလွမယ္ေတြလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အရင္က ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ အလွမယ္ ထားထက္ထက္၊ ေအးခ်မ္းမိုး၊ ဆုျမတ္ဖူးနဲ႔

ေမႊးသက္တို႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ပုံစာ- ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ေတြ႕ရတဲ့ ျမန္မာအလွမယ္ အမရာရႊန္းလဲ့

Leave a Reply

Your email address will not be published.