မူးျမစ္ေရတိုးမယ့္မိုး၂၀၂၁နိုဝင္ဘာလ၁၄ရက္ေန႔၁၅ရက္ေန႔ေတြမွာေဖာင္းျပင္ပင္လယ္ဘူးဗန္းေမာက္ေကာလင္းေဒသေတြမွာမိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္ၿပီး

 

မူးျမစ္ေရတိုးကာ သဖန္ဆိပ္ဆည္အတြက္ စီးဝင္ေရမ်ားစြာစီးဝင္လာနိုင္ပါတယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ

Engineerမ်ားအတြက္တြက္ခ်က္ၿပီးခန႔္မွန္းေပးလိုက္ပါတယ္ေရႊဘိုခရိုင္ႏွင့္ကန႔္ဘလူခရိုင္ေတြမွာလည္းမိုးရြာသြန္းပါလိမ့္မယ္ ရက္စြဲနဲ႔စာကိုေသခ်ာဖတ္ေပးၾကပါ 14/11/2021 at 7:00am Su Su San

14/11/2021 at 7:18am ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ မူဆယ္ခရိုင္ေလာက္ကိုင္ခရိုင္မိုးေတြရြာနိုင္ပါတယ္SuSuSanေနာက္နာရီအနည္းငယ္အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းမႏၲေလးတိုင္းအထက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေတြမွာ မိုးရြာသြန္းနိုင္ပါတယ္

ေဖာင္းျပင္ ပင္လည္ဘူး ဝန္းသို ေကာလင္း ဗန္းေမာက္ ထီးခ်ိဳင့္ အင္းေတာ္ မဲဇာ ကသာ ဗန္းေမာ္ မံစီ မိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္ၿပီးမူဆယ္ခရိုင္ႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ခရိုင္တို႔တြင္ မိုးႀကီးေရလၽွံနိုင္ပါတယ္ Su Su San

14/11/2021 at 12:30am အခ်ိန္မွ ေနာက္ ၂၄နာရီအတြင္း ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ေက်ာက္မဲခရိုင္ လားရွိုးခရိုင္ ေလာက္ကိုင္ခရိုင္ မူဆယ္ခရိုင္ မိုးႀကီးနိုင္ၿပီး

အဆိုပါေဒသအတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းေရမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးဆင္းလာနိုင္ပါတယ္ ေတာင္ၿပိဳျခင္း အႏၲရာယ္ေတြ လည္းရွိပါတယ္ အထူးသတိထားၾကပါ Su Su San

14/11/2021 at 5:50am ခန႔္မွန္ခ်က္ ေနာက္ ၂၄နာရီအတြင္း ဧရာဝတီတိုင္းအေနာက္ပိုင္း ပဲခူးအေနာက္ပိုင္း မေကြးတိုင္း မႏၲေလးတိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္းနဲ႔

စစ္ကိုင္းတိုင္းအလယ္ပိုင္းေတြမွာမိုးရြာသြန္းနိုင္ၿပီးရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေလာက္ကိုင္ခရိုင္ႏွင့္မူဆယ္ခရိုင္မိုးႀကီးေရလၽွံမႈေတြျဖစ္ေပၚနိုင္ပါတယ္ Su Su San

Leave a Reply

Your email address will not be published.