လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ထမင္းေလ်ာ့စားၿပီး တစ္ရက္လၽွင္ ၾကက္ဥ ၃ လုံးသို႔မဟုတ္ ၆ လုံးအပါအဝင္အသားငါး၊ အသီးအရြက္စားသုံးရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မင္ေအာင္လွိုင္ တိုက္တြန္းျပည္သူမ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူတိုင္း သက္တမ္းေစ့ေနနိုင္ေရးသည္အေရးႀကီးသည့္အတြက္ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္ ဆန္စားသုံးမႈကိုေလၽွာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အသား

အသီးအရြက္ႏွင့္ ဥမ်ားကိုစားသုံးရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မင္ေအာင္လွိုင္ကနိုဝင္ဘာ လ ၉ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္စစ္‌ေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ပါသည္လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္ရက္လၽွင္ ၾကက္ဥ ၃ လုံးမွ ၆ လုံးအထိ စားသုံးရန္လိုအပ္ၿပီး အသားငါးအား တစ္ရက္လၽွင္ ၅ က်ပ္သားမွ ၁ဝ သားအထိ ေန႔စဥ္စားသုံးရန္ႏွင့္ ဟင္း သီးဟင္းရြက္ၼ်ားအား ၅ က်ပ္သားမွ ၁၂ က်ပ္သားအထိ စားသုံးရန္လိုေၾကာင္းေျပာ သည္

အဆိုပါပမာဏသည္လက္ရွိႀကီးျမင့္ေနသည္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရသာမန္လက္လုပ္လက္စားျပည္လူတစ္ဦးစားသုံးရန္မျဖစ္နိုင္သည့္ပမာဏပင္ျဖစ္သည္ျပည္သူတိုင္း သက္တမ္းေစ့ေနနိုင္ေရးကအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္ ေလၽွာ့ခ်နိုင္ဖို႔ ဆန္စားသုံးမႈကိုေလၽွာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္ေနၿပီးအျခားလိုအပ္တဲ့ပရိုတိန္းဓာတ္ေတြရရွိေစဖို႔အတြက္ကို အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ဥေတြစားသုံးၿပီး ျဖည့္ ဆည္းေပးဖို႔လိုပါတယ္ ဟု ယင္းကေျပာပါသည္

နိုင္ငံတြင္ဆန္အားဗိုက္ျပည့္သည္အထိ စားသုံးၾကၿပီးအဆိုပါဆန္တြင္ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္မ်ား မ်ားျပားစြာပါဝင္သျဖင့္ အဆီႏွင့္ အခ်ိဳဓာတ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းအလားတူ အ ျခားအခ်ိဳပါဝင္သည့္မုန႔္မ်ားႏွင့္ ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္လည္း ဆီကိုအလြန္အမင္းထည့္သြင္းအသုံးျပဳမႈ႔မ်ားရွိသျဖင့္ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္စားသုံးမႈမ်ားျပားေၾကာင္း

အလားတူအခ်ိဳႏွင့္ဆီမ်ားစားသုံးမႈ၊အရက္ႏွင့္ေဆးလိပ္မ်ားေသာက္သုံးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းက်န္းမာေရးကိုမ်ားစြာထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္းယင္းက ထည့္သြင္းေျပာသည္က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ေမၽွာ္ မွန္းသက္တမ္းမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏တြက္ခ်က္ၼႈ႔အရ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၆၇.၄၂ ႏွစ္ရွိၿပီး

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢလူဦးေရဌာနမွ တြက္ ခ်က္ရာတြင္ ၆၇.၇၈ ႏွစ္ရွိေၾကာင္း၊ ၂ဝ၂ဝ ျည့္ႏွစ္ ေမၽွာ္မွန္းသက္တမ္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၅၁ တြင္ရွိေနၿပီးအိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားအနက္နံပါတ္ ၆ အဆင့္တြင္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအနက္ အဆင့္ ၁ဝ တြင္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္

အဆိုပါ ေမၽွာ္မွန္းသက္တမ္းအား အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ႏွင့္ ကေလးငယ္ဘဝအေျခအေနမ်ား၊ ပညာသင္ၾကားမႈ႔အေျခအေနမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝအေျခအေနမ်ား၊ လူေနမႈ႔ပုံစံမ်ားႏွင့္ ကေလးေသဆုံးမႈ႔ႏႈန္းမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကထား၍ တြက္ခ်က္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published.