စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကိုစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္တစ္ရက္၅ေထာင္ေပး၍ကင္းေစာင့္ခိုင္း၊ယခင္ထက္ေစာင့္ခ၃ေထာင္က်ပ္လ်ာ့နည္းသြားဧရာဝတီတိုင္းမ္နိုဝင္ဘာ၁၂ရက္နိုဝင္ဘာလ၁ရက္ေန႔မွစတင္၍အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား တစ္ရက္လၽွင္ ၅ ေထာင္က်ပ္ေပး၍ ကင္းေစာင့္ခိုင္းေနေၾကာင္း စစ္မႈထမ္းေဟာင္း

အသိုင္းအဝိုင္းထံကသိရသည္ယခင္ဇြန္လ၁ရက္ေန႔စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ခ်ိန္ကလည္းစစ္ေကာင္စီကစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကိုဆင့္ေခၚ၍ကင္းေစာင့္ခိုင္းခဲ့ၿပီး၄င္းကာလတြင္ေက်ာင္းေစာင့္တစ္ရက္လၽွင္၈ ေထာင္က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အရင္၆လပိုင္းေက်ာင္းဖြင့္တုန္းက၁၂နာရီထေန႔တပိုင္းဘဲေစာင့္ရတာ၈၀၀၀ရတယ္။အခုကမနက္၈နာရီကေနညေနေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ထိတေနကုန္ေစာင့္ရတာ။၅၀၀၀ဘဲရတယ္။အရင္ကထက္၃ေထာင္ေလ်ာ့သြားတာေပါ့”ဟုရန္ကုန္တိုင္း၊ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဝင္တဦးက ဧရာဝတီတိုင္းမ္ကို ေျပာသည္။

စစ္ေကာင္စီကစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအားလုံးအပိုဝင္ေငြရရွိေစရန္အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ေက်ာင္းလုံျခဳံေရးတာဝန္ခ်ေပးသည္ဟု၄င္းကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား ေငြေၾကးေပး၍ ၄င္းတို႔၏အရန္အင္အားအျဖစ္ အသုံးျပဳေနၿပီး စာသင္ေက်ာင္းကင္းေစာင့္ခိုင္းျခင္း၊ စစ္တပ္ေထာက္ခံပြဲမ်ားတြင္ လိုက္ပါခိုင္းျခင္းတို႔အား ေစခိုင္းေနေၾကာင္း

သိရသည္ထို႔ျပင္စစ္ေကာင္စီမွစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအားစစ္ပညာမ်ားျပန္လည္သင္ၾကား၍လက္နက္တပ္ဆင္ေပးကာစစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ပူးတြဲ၍လုံျခဳံေရးႏွင့္စစ္ေရးတာဝန္မ်ားေပးအပ္ရန္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္

Zawgyi

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကိုစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္တစ္ရက္၅ေထာင္ေပး၍ကင္းေစာင့္ခိုင္း၊ယခင္ထက္ေစာင့္ခ၃ေထာင္က်ပ္ေလ်ာ့နည္းသြားဧရာဝတီတိုင္းမ္နိုဝင္ဘာ၁၂ရက္နိုဝင္ဘာလ၁ရက္ေန႔မွစတင္အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား တစ္ရက္လၽွင္ ၅ ေထာင္က်ပ္ေပး၍ ကင္းေစာင့္ခိုင္းေနေၾကာင္း စစ္မႈထမ္းေဟာင္း

အသိုင္းအဝိုင္းထံကသိရသည္ယခင္ဇြန္လ၁ရက္ေန႔စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ခ်ိန္ကလည္းစစ္ေကာင္စီကစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကိုဆင့္ေခၚ၍ကင္းေစာင့္ခိုင္းခဲ့ၿပီး၄င္းကာလတြင္ေက်ာင္းေစာင့္ခတစ္ရက္လၽွင္၈ ေထာင္က်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အရင္၆လပိုင္းေက်ာင္းဖြင့္တုန္းက၁၂နာရီထိေန႔တပိုင္းဘဲေစာင့္ရတာ၈၀၀၀ရတယ္။အခုကမနက္၈နာရီကေနညေနေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ထိတေနကုန္ေစာင့္ရတာ။၅၀၀၀ဘဲရတယ္။အရင္ကထက္၃ေထာငေလ်ာ့သြားတာေပါ့”ဟု ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဝင္တဦးက ဧရာဝတီတိုင္းမ္ကို ေျပာသည္။

စစ္ေကာင္စီကစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအားလုံးအပိုဝင္ေငြရရွိေစရန္အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ေက်ာင္းလုံျခဳံေရးတာဝန္ခ်ေပးသည္ဟု၄င္းကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ာအား ေငြေၾကးေပး၍ ၄င္းတို႔၏အရန္အင္အားအျဖစ္ အသုံးျပဳေနၿပီး စာသင္ေက်ာင္းကင္းေစာင့္ခိုင္းျခင္း၊ စစ္တပ္ေထာက္ခံပြဲမ်ားတြင္ လိုက္ပါခိုင္းျခင္းတို႔အား ေစခိုင္းေနေၾကာင္း

သိရသည္ထို႔ျပင္စစ္ေကာင္စီမွစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအားစစ္ပညာမ်ားျပန္လည္သင္ၾကား၍လကနက္တပ္ဆင္ေပးကာစစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ပူးတြဲ၍လုံျခဳံေရးႏွင့္စစ္ေရးတာဝန္မ်ားေပးအပ္ရန္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published.