စစ္ေကာင္စီကို ဆန႔္က်င္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္ႀကီးတဦး ထြက္ေပၚ
ဧရာဝတီ၊နိုဝင္ဘာ ၁၂၊၂၀၂၁
အာဏာသိမ္း စစ္တပ္၏ တရားမမၽွတမႈ မရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို လက္မခံသည့္အတြက္ ဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ တဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ႀကီးေမပိုးသည္ ျပည္သူႏွင့္အတူ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေၾကာင္း ျပည္သူ႔စစ္သားအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကိုသာမက တပ္မေတာ္သား အခ်င္းခ်င္းလည္း ဖိႏွိပ္မႈ မ်ိဳးစုံရွိသည့္အတြက္ တပ္တြင္း၌ စစ္ေကာင္စီကို စြန႔္ခြာခ်င္သူ မ်ားလာေနၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေနာင္လာမည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနထိုင္သြားရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ႀကီးေမပိုးက ေျပာဆိုထားသည္။


ဆက္လက္၍ ၎က “က်မတို႔ရဲ့ေနာင္လာမယ့္ အနာဂတ္ေတြမွာလည္း စစ္သားဆိုတာနဲ႔ ျပည္သူေတြက မုန္းတီးေနတာ မ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္၊ ဒီလိုျပႆနာေတြကို ဖန္တီးတဲ့ အာဏာရွင္ေတြ အျမစ္ျပတ္ေအာင္လို႔ တပ္မေတာ္သား အားလုံး ပူးေပါင္း ပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟုလည္း တိုက္တြန္းထားသည္။


ျပည္သူ႔စစ္သားမ်ားအဖြဲ႕သည္ ျပည္သူ႔ဘက္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔စစ္သားအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ Defection Strategy ကို အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) အား တင္ျပနိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ NUG မွ “တပ္မေတာ္သားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မူဝါဒ” ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ယခုအခါ Defection Strategy ေအာင္ျမင္ေစရန္ အားႀကိဳးမာန္တက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာသည့္အတြက္ အားတက္ၿပီး Defection Strategy အား ယုံၾကည္စြာျဖင့္ တက္ႂကြစြာ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားအားလုံးကို ျပည္သူ႔စစ္သားမ်ားအဖြဲ႕မွ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဓာတ္ပုံ – ျပည္သူ႔စစ္သားအဖြဲ႕

Leave a Reply

Your email address will not be published.