နိုဝင္ဘာ၁၁အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ဘ႐ူနိုင္းနိုင္ငံကဦးစီးက်င္းပခဲ့သည့အာဆီယံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ားသီးသန႔္အစည္းအေဝးသို႔စစ္ေကာင္စီရဲ့ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမထြန္းဦးကတက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔

သိရပါအဆိုပါဘ႐ူနိုင္းနိုင္ငံကဦးစီးက်င္းပခဲ့သည့္အာဆီယံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ားသီးသန႔္အစည္းအေဝးADMMRetreatနဲ႔ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကိုနို

ဝင္ဘာ၁၀ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ရာစစ္ေကာင္စီရဲ့ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးကတက္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ားသီးသန႔္အစည္းအေဝးမွာကိုဗစ္-၁၉ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကာလအတြင္အေပၚေပါက္လာေနေသာေဒသတြင္းလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားနဲ႔ADMMရဲ့အနာဂတ္ဦးစားေပးပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့က

တယ္လို႔သိရပါတယ္။အစည္းအေဝးသို႔စစ္ေကာင္စီရဲ့ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမထြန္းဦးဦးေဆာင္ကာနိုင္ငံတကာေရးရာဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္နိုင္ဝင္းနဲ႔တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာကခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့သည့္အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးနဲ႔ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပခဲ့စဥ္ကစစ္ေကာင္စီဘက္ကပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္းအျခားေသာအာဆီယံဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားမွာပါဝငတက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနတာပါ။

ဧၿပီလအတြင္းကစစ္ေကာင္စီအပါအဝင္အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသေဘာတူညီခဲ့သည့္အခ်က္၅ခ်က္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာပူးေပါင္းမႈမရွိသည့္အတြက္ဟုဆိုကာအာဆီယံထိပ္သီးအည္းအေဝးကိုစစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္အားဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.