မႏၲေလးအတြက္ ေအာက္စီဂ်င္အရည္ကို အျမန္ဆုံးလႉဒါန္းနိုင္ဖို႔ ေဘာက္ဆာကားမ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ဝယ္ယူခဲ့ရာ ယေန႔ေရာက္ရွိမည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ လူနာမ်ားအတြက္အေရးတႀကီးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ေအာက္စီဂ်င္အရည္ကို အျမန္ဆုံးရရွိလႉဒါန္းနိုင္ဖို႔ ေဘာက္ဆာကားမ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ဝယ္ယူတင္သြင္းခဲ့ရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔ေရာက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္

ယခု Liquid Oxygen Bowser ကားတစ္စီးလၽွင္ေအာက္စီဂ်င္အရည္ ၂၆ တန္ခန႔္( ၄၀ လီတာအိုး ၆၅၀ ခန႔္) ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ရက္သတၱတစ္ပါတ္လၽွင္ ေအာက္စီဂ်င္အရည္ေဘာက္ဆာ (၂) စီးမွ (၃) စီး (၇၅) တန္ (၄၀လီတာ ၁၈၇၅ အိုးခန႔္) မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔အဆက္မျပတ္သယ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္

 

ထို႔အျပင္စုစုေပါင္း ေအာက္စီဂ်င္အရည္ တန္ (၃၀၀၀) (၄၀ လီတာ အိုး ၇၅၀၀၀) အထိ ဝယ္ယူနိုင္ရန္ႀကိဳတင္ မွာယူထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ယခု ကနဦးေရာက္ရွိလာမည့္ ေအာက္စီဂ်င္အရည္မ်ားကို မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးရွိLiquid Oxygen Storage Tank တြင္ သိုေလွာင္ထားရွိကာ

ကူးစက္လူနာမ်ားအား ပိုက္လိုင္းမ်ားမွတဆင့္ လူနာကုတင္အထိ တိုက္ရိုက္ေအာက္စီဂ်င္ေပးစနစ္ျဖင့္ကုသေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ယခု ေဘာက္ဆာကားမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းလာေသာ ေအာက္စီဂ်င္အရည္မ်ားကိုျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ့ၿဖိတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြေရး ေကာ္မတီ မွ လႉဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္

 

ဤ ေကာ္မတီမွာ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၃ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္ Credit-Let’s Go Hand In Hand – Safe Mandalay page,36 Myanmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *