ပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်းစည်းကမ်းချက်များငဗစ်ဗဟိုကော်မတီကကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ငဗစ် ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ကုသရေးဗဟိုကော်မတီ အသိပေးကြေညာချက်၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၆ ရက် (၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်)

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် ၁၄-၇-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် ၂၁၁/၂၀၂၁ ဖြင့် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိအား တစ်ဆက် တစ်စပ်တည်း အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်ရှည်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာ ခဲ့ပါသည်

၂။ အဆိုပါ အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်ကာလအတွင်း ငဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုကို ထိရောက်စွာ ဟန့်တားနိုင်ရေးအတွက် အများပြည်သူများအနေဖြင့် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက် များနှင့်အညီ နေထိုင်ရန်ဖြစ်သည် –(က) မိမိတို့၏ နေအိမ် သို့မဟုတ် အဆောင်များတွင်သာ နေထိုင်ရန်နှင့် တာဝန်နှင့် နာရေးမှအပ ခရီးသွားလာခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရန်

( ခ ) မရှိမဖြစ် အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော စက်သုံးဆီ၊ သောက်သုံးရေသန့်၊ သား၊ ငါးနှင့် အခြေခံစားသောက်ကုန်များ ရောင်းချသည့်ဆိုင်များသာ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချ သွားရန်၊( ဂ ) ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ ရောင်းချသည့်ဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချ သွားရန်၊(ဃ) စားသောက်ဆိုင်များအနေဖြင့် ပါဆယ်စနစ် (Take away) ဖြင့်သာ ရောင်းချရန်

( င ) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ (အစိုးရ ဆေးရုံများ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများနှင့် ဆေးခန်းများ)( စ ) မဖြစ်မနေနေအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားရောက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ ပေါ်ပေါက်ပါက ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းစည်း (Mask) အပါအဝင် လိုအပ်သော ရောဂါကာကွယ်ရေး အစီ အမံများ မဖြစ်မနေ ဝတ်ဆင်ရန်

(ဆ) ငဗစ်ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဗဟို ကော်မတီနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည့် ငဗစ် ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာရန်။၃။ အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *