ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လတ္တေလာ ခရီးသြားရာဇ၀င္ရွိခဲ့ဖူးလၽွင္ ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္လိုက္တဲ့နိုင္ငံ

စကၤာပူနိုင္ငံသို႔ ရက္တိုႏွင့္ ရက္ရွည္လာေရာက္လည္ပတ္မည့္သူမ်ား၌ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၁ ရက္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ ငံသို႔ ခရီးသြားေရာက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ရာဇ၀င္ရွိခဲ့လၽွင္

ျပည္ဝင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ Transit နိုင္ငံအား ယာယီျဖတ္သန္း ခြင့္ကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း

စကၤာပူက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန MOH က ဗုဒၶဟူးေန႔ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ တြင္ ေၾကညာ သည္ဟု Channel News Asia က ယေန႔ ေရးသားသည္

ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံ ၁၁း၅၉ နာရီမွ စတင္၍ ေနာက္ထပ္အမိန႔္တစ္စုံတစ္ ရာ မထုတ္မျပန္မခ်င္း အတည္ျဖစ္သည့္

အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္

ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၁ ရက္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံအား ယာယီျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးၿပီး စကၤာပူသို႔ ၀င္ေရာက္ ရန္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားေသာ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္ဆို၏

credit-Htay Oung ,Photo – MNA, PeopleMedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *